Kabinet versoepelt betalingsregelingen Belastingdienst

Het kabinet wil meer doen om ondernemers met tijdelijke betalingsproblemen te ondersteunen. Daarom is per 1 oktober 2022 een aantal structurele aanpassingen gedaan in het beleid over betalingsregelingen van de Belastingdienst.