nieuws

Horeca Rotterdam stuurt wensenlijst voor horecanota

Café 2098

De Rotterdamse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft een lijst met veertien wensen naar de gemeente gestuurd, omdat op 1 januari 2017 de nieuwe horecanota ingaat.

Horeca Rotterdam stuurt wensenlijst voor horecanota

De komende jaren zal de horecanota de basis vormen voor alle horeca in Rotterdam. De ruim zevenhonderd aangesloten Rotterdamse horecaondernemers hopen dat hun wensen worden meegenomen in de nieuwe horecanota.

Evaluatie

Het bestuur van KHN Rotterdam is eind 2015 al begonnen met de evaluatie van de huidige horecanota. Daarnaast is er samen met de gemeente overleg geweest met bewoners en ondernemers.

Punten

Op basis van deze informatie zijn de 14 punten geformuleerd die voor de horeca van belang zijn in de nieuwe horecanota.

1) Collectieve ontheffing geluidsoverlast omgeving tijdens festival.
2) Verbetering klachtregistratie DCMR.
3) Akoestisch onderzoek bij A, B of C vergunning alleen na gemeten overlast DCMR.
4) Geen onderscheid live- en niet live-muziek.
5) Onderscheid achtergrond- en amusementsmuziek blijft bestaan voor indicatie vergunning.
6) Horecaconcentratiegebieden met hogere dB grens onder voorwaarde invoering geluidssysteem en verplicht overleg met bewoners.
7)Verhoging aantal dB voor omgevingsgeluid.
8) Inzet op overleg tussen bewoners en ondernemers.
9) Gelijk speelveld voor alle partijen.
10) Pilot met vrije sluitingstijden in aangewezen gebied.
11) Versoepeling terrassenbeleid, onderdeel maken van de horecanota.
12) Meer openbare toiletten om wildplassen tegen te gaan.
13) Aankondigingstermijn voor sluitingen (anders dan spoedsluitingen) en sanctie vervroeging sluitingstijden.
14) Correcte uitvoering van een besluit door de handhavers/politie.

Reageer op dit artikel