nieuws

Roest wint rechtszaak tegen Albron

Catering

Albron moet John Roest, die al jaren strijd voor de belangen van cateringmedewerkers die enkele jaren geleden over moesten gaan van Heinken naar Albron, weer werk aanbieden. Dat heeft de rechter bepaald.

Roest wint rechtszaak tegen Albron

Roest was onlangs op non actief gesteld, aldus de lezing van de cateringmedewerker. Albron hield het op ‘vrijgesteld van werkzaamheden met behoud van salaris’. De rechtbank van Utrecht besliste in een kort geding dat Albron binnen vijf dagen na betekening van het vonnis op 31 mei Roest weer werkzaamheden moet aanbieden. Dit op straffe van een dwangsom van 250 euro per dag met een maximum van 25.000 euro.

Daarnaast veroordeelt de rechtbank Albron tot het betalen van de proceskosten van bijna 600 euro. Dat blijkt uit het vonnis waar de redactie van Misset Catering de hand op wist te leggen.

John Roest

Roest, die op www.bierkater.nl en www.cateringkater.nl centraal staat, werd mede buitenspel gezet naar aanleiding van uitspraken in Misset Catering en het Leidsch Dagblad. Albron wilde vastleggen dat Roest geen contact meer met de media mocht opnemen. Maar volgens de rechter is daar onvoldoende grondslag voor.

John Roest wierp zich vijf jaar geleden op als woordvoerder van cateringmedewerkers bij het uitbesteden van de catering bij Heineken aan Albron. Volgens Roest waren de arbeidsvoorwaarden bij Heineken stukken beter dan nu bij Albron dat gebruik maar van de contractcatering cao. Roest, die ook actief is voor de vakbond FNV en OR-lid is bij Heineken in Amsterdam, vecht dit aan met juridische procedures. Tot zelfs aan het Europese Hof toe.

Update

Reactie Albron: ‘John Roest heeft in bovengenoemde rechtszaak informatie naar buiten gebracht in strijd met wat binnen Albron als goed werknemerschap wordt gezien. Ter voorkoming van verdergaande escalatie in de verhouding met deze werknemer, heeft Albron een afkoelingspoging ingesteld. Toetsing van de kwestie bij de rechtbank heeft geleid tot een beeld dat John Roest moet beseffen dat zijn handelen schadelijk kan zijn voor Albron en haar opdrachtgevers, maar dat zijn handelen, gelet op zijn lidmaatschap van de ondernemingsraad en zijn kaderlidmaatschap van de FNV, niet ernstig genoeg is om tot ontbinding van de arbeidsrelatie over te gaan. De rechter adviseert beide partijen het dispuut achter zich te laten en de relatie op goede voet voort te zetten om vergelijkbare situaties in de toekomst te voorkomen. Albron respecteert dit advies en heeft John Roest inmiddels weer van harte welkom geheten en zien af van verder juridische procedures.’

Reageer op dit artikel