nieuws

KHN sleept Staat voor de rechter

Horeca

Koninklijk Horeca Nederland (KHN) gaat namens één van zijn leden een proefproces voeren tegen de Nederlandse Staat. Inzet is het afwijzen van schadevergoedingen door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij uit het MKZ-fonds.

De desbetreffende Veluwse horecaondernemer heeft volgens KHN aantoonbaar 200.000 gulden schade geleden door de MKZ-crisis. Zijn verzoek tot schadevergoeding werd echter afgewezen. KHN heeft hier grote bezwaren tegen en spreekt van een ‘ontmoedigingsbeleid van de overheid’. ‘Het is van de gekke dat je eerst je bedrijf praktisch failliet moet laten gaan voordat je in aanmerking komt voor een uitkering uit dat fonds’, aldus Jeu Claes, directeur van Koninklijk Horeca Nederland.

Reageer op dit artikel