nieuws

Kokkelvisserij niet schadelijk

Horeca

De kokkelvisserij tast de Waddenzee niet zodanig aan dat jonge schelpdieren er zich niet meer kunnen vestigen.

Kokkelvisserij niet schadelijk

Dat is de conclusie van TNO dat in opdracht van kokkelvissers een onderzoek uitvoerde op enkele zandplaten. De kokkelvisserij ligt onder vuur van natuurbeschermers. Die stellen dat vissers de zandbodem zo heftig omwoelen dat jonge zeediertjes zich niet meer hechten. De vissers bestrijden dat: ze vissen volgens een plan waarin het accent ligt op duurzaamheid. TNO voerde een te beperkt onderzoek uit om vast te kunnen stellen dat helemaal geen schade wordt toegebracht, maar het bleek dat zich in pas beviste zandbanken weer jonge kokkels en andere schelpdiertjes hadden gevestigd. Vorig seizoen werden ongeveer 2,6 miljoen kokkels opgevist.

Reageer op dit artikel