nieuws

Utrecht gaat horeca doorlichten

Restaurant

Shoarmazaken, snackbars en Chinese restaurants in de provincie Utrecht, en dan vooral rond de steden Utrecht en Amersfoort, kunnen binnenkort bezoek krijgen van het Horeca Interventieteam. Daarin werken Arbeidsinspectie, Belastingdienst, UWV, politie en gemeenten samen op zoek naar fraude, zwart werk en andere misstanden.

Utrecht gaat horeca doorlichten

Het team gaat het komende half jaar onaangekondigde bezoeken brengen aan vooral eetgelegenheden, meldt het Algemeen Dagblad.

De inspectie volgt op een onderzoek bij 160 horecazaken in Utrecht en Amersfoort dit voorjaar. Daaruit bleek dat in met name bedrijven als shoarmazaken, snackbars en Chinese restaurants vaker sprake is van illegale arbeid dan elders in het land.

Papieren

In beide steden had ongeveer een kwart van de onderzochte zaken werknemers in dienst die niet over de juiste papieren beschikken. De Arbeidsinspectie wil nu kijken hoe de situatie in de rest van de provincie is.

Horecabedrijven in de regio zullen worden gecontroleerd op uitkeringsfraude, illegale arbeid, onderbetaling en ontduiking van belastingen en premies. Verder kijkt het inspectieteam naar zwart werk, illegale huisvesting en naleving van vergunningen.

Als blijkt dat de hygiëne in de keuken te wensen overlaat, schakelt het team de Voedsel- en Warenautoriteit in en bij vermoedens van grootschalige sociale fraude wordt de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) erbij gehaald.

Geheim

Zaken waarop al een verdenking rust of bedrijven die al eerder de fout in zijn gegaan, maken de grootste kans op onaangekondigd bezoek van het Horeca Interventieteam. Wanneer en hoe vaak de controles plaatsvinden, blijft geheim.

De controles moeten ook een bijdragen aan het tegengaan van oneerlijke concurrentie door malafide horecaondernemingen en bonafide bedrijven een steuntje in de rug bieden. Bij de uitkomsten van het onderzoek in Utrecht en Amersfoort benadrukte de Arbeidsinspectie dat de bevindingen van het Horeca Interventieteam niet representatief zijn voor de hele Utrechtse horeca.

Reageer op dit artikel