nieuws

Wereldmuseum Rotterdam sluit sterrestaurant: ‘verbazing en ongeloof’

Restaurant 11901

‘Een dag van verbazing en ongeloof’, zo reageert het team van sterrestaurant Wereldmuseum op het nieuws dat het de deuren moet sluiten op 31 maart.

Wereldmuseum Rotterdam sluit sterrestaurant: ‘verbazing en ongeloof’

Het Wereldmuseum Rotterdam wil het restaurant sluiten met als doel de museale functie weer voorop te stellen. Daarnaast spelen economische factoren een rol, zo laat Jan Willem Sieburgh, directeur van het Wereldmuseum weten. ‘Alles afwegende was het voornemen om het restaurant te sluiten onvermijdelijk. Dat bleek ook uit de externe onderzoeken en adviezen die wij daarover hebben ingewonnen.’

Lees hier: Michelin 2014: ‘Ster Wereldmuseum via Twitter

Reactie Restaurant Wereldmuseum

‘Wij vinden het vreselijk jammer dat we niet verder kunnen gaan met ‘ons dingetje’, reageert het team van het restaurant, waaronder chef-kok Wim Severein en restaurantmanager Ingrid Buikema. ‘Op dit moment hebben we nog geen tijd gehad om ons af te vragen wat we gaan doen: de toekomst zal dat uitwijzen.’

Bekijk hier: Historisch overzicht Michelinsterren 2016

Verlies voor de stad

Directeur Sieburgh noemt het sluiten van het sterrestaurant een verlies voor de stad Rotterdam. ‘De equipe van het restaurant is van topkwaliteit. Wij weten zeker dat de medewerkers goed terecht zullen komen en wij zullen hen daarbij, indien en waar mogelijk, ondersteunen. Wij vertrouwen erop dat hun kwaliteiten elders in de stad opnieuw tot bloei komen.’

Nieuwe koers

Het restaurant past niet meer in de nieuwe koers van het museum, dat een samenwerking heeft beoogd met het Nationaal Museum van Wereldculturen. Sieburgh: ‘Het Wereldmuseum Rotterdam en het Nationaal Museum van Wereldculturen hebben intensief overlegd over een verregaande vorm van samenwerking. Dit heeft geresulteerd in een gezamenlijk meerjarenbeleidsplan en een herziene meerjarenbegroting voor de lopende cultuurplanperiode 2017- 2020.’ Met dit plan voldoet het Rotterdamse museum aan de wens van het college van B&W en de gemeenteraad, die € 5 miljoen per jaar ter beschikking hebben gesteld aan het Wereldmuseum, op voorwaarde dat voor 1 juni 2017 een samenwerkingsovereenkomst getekend zou zijn tussen het Wereldmuseum en het Nationaal Museum van Wereldculturen.

Gemeenschappelijke beleidslijn

‘Wij verwachten die overeenkomst voor 1 mei 2017 te kunnen ondertekenen. Daarmee is de toekomst van het Wereldmuseum verzekerd. Het voornemen het restaurant te sluiten is in overeenstemming met de gemeenschappelijke beleidslijn die de afgelopen maanden is ontwikkeld.’