CAO onderhandelingen vastgelopen

CAO onderhandelingen vastgelopen

De onderhandelingen voor een nieuwe horeca CAO zijn vastgelopen. Vakbonden aan de ene kant en KHN aan de andere kant van de onderhandelingstafel kunnen het niet eens worden. De onderhandelingen 'zijn tot een nader te bepalen tijdstip stopgezet.

Volgens FNV Horeca heeft KHN aangegeven tevreden te zijn met de vorige cao die afliep op 1 april 2012, hierin werd een salarisstijging van 0,75 tot 1 procent afgesproken.

De vakbond zet daarentegen in op koopkrachtbehoud omdat volgens de FNV werknemers de afgelopen jaren al genoeg hebben ingeleverd. De actuele inflatie ligt rond de 2,5 procent (bron CBS). Daarmee liggen vakbond en KHN een behoorlijk eind uit elkaar.
Geen Horeca CAO

Donderdag 19 april zaten werknemersorganisaties FNV Horeca, CNV en de Unie en werkgeversorganisatie KHN weer met elkaar om tafel om een einde te maken aan het cao-loze tijdperk waarin de branche nu zit. Deze missie is echter niet volbracht.

Wat nu

Voor werknemers die in dienst zijn getreden voor 1 april 2012 blijft de oude cao van kracht, behalve op het gebied van contractverlenging. Hierbij geldt de wettelijke regeling dat na 3 tijdelijke contracten in 3 jaar, de werknemer recht heeft op een contract voor onbepaalde tijd. Werknemers die na 31 maart 2012 in dienst zijn getreden vallen onder de wettelijke regelingen.

Vorige cao

De vorige CAO waarover KHN zo tevreden is, bevatte voor 201o een nullijn voor de salarissen, per 1 januari 2011 zijn de salarissen van horecamedewerkers met 0,75 procent omhoog gegaan. Per 1 juli 2011 volgde nog een loonsverhoging van 1 procent. De eindejaarsuitkering bleef in deze CAO van kracht.

KHN was niet bereikbaar voor commentaar.