Koffiedik van Inntel hotels wordt bio-energie

Koffiedik van Inntel hotels wordt bio-energie

Het koffiedik van Inntel Hotels wordt omgezet in energie. Recycling bedrijf Suez en Koffie Recycling Nederland gaan koffiedik landelijk inzamelen bij horeca en kantoren. Het koffiedik wordt omgezet in bio-pellets die geschikt zijn als brandstof voor pelletkachels.

Daarnaast wordt gekeken naar andere toepassingen voor de verwerking van koffiedik, zoals de productie van bio-plastics en het creëren van een voedingsbodem voor champignons. Dit laatste gebeurt al in Rotterdam.

‘Koffie; je krijgt er energie van, maar je kunt er ook energie van máken'. Dat is wat SUEZ en Koffie Recycling Nederland (KRN) voor ogen hadden.  Het koffiedik van de Inntel hotels in Amsterdam, Rotterdam, Zaandam, Zutphen en Eindhoven wordt opgehaald en omzet in bio-energie.

Op jaarbasis gebruiken Nederlanders zo’n 120 miljoen kilo aan koffiebonen. Maar wat gebeurt er met het koffiedik nadat we hebben genoten van deze vertrouwde ‘bron van energie’? Tot nu toe worden de resten verbrand met het restafval of vergist en gecomposteerd als groenafval, wat bijdraagt aan de uitstoot van broeikasgassen..

Suez (voorheen Sita) en KRN laten echter zien dat koffiedik een zeer duurzame biobrandstof is. Door het om te zetten in bio-pellets zijn flinke besparingen op de CO2-uitstoot mogelijk.

‘Elke kilo koffiedik die we verwerken tot bio-pellets levert een besparing van 775 gram CO2 op ten opzichte van de verwerking  ervan als zijnde restafval. Dit is te vergelijken met de CO2-uitstoot van een personenauto die zeven kilometer rijdt’, vertelt Vincent Mooij, Business Innovator van Suez Nederland.

‘Stel je voor dat we al het in Nederland vrijgekomen koffiedik om zouden zetten in bio-pellets, dan besparen we jaarlijks ruim 93.000 ton CO2-uitstoot. Dit is vergelijkbaar met de uitstoot van een auto die 20.000 keer rond de aarde rijdt.’

Dubbele energie
In de fabriek die momenteel in Nederland wordt gebouwd, wordt straks eerst het vocht uit het koffiedik gehaald. Door het koffiedik vervolgens samen te persen met houtvezels, ontstaan er energierijke bio-pellets. Bij gebruik in een pelletkachel levert dit een zeer hoog warmterendement op. Bovendien is de verbranding van bio-pellets gemaakt van koffiedik schoner dan van pellets die voor 100% gemaakt zijn van hout en er blijft weinig as over.