'Jongeren komen makkelijk aan alcohol'

Jongeren onder de 18 jaar komen in de horeca, sportkantines en via bedrijven die thuisbezorgen makkelijk aan alcohol. Supermarkten, slijterijen en tabakswinkels houden zich wel steeds beter aan de leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol en tabak die in 2014 is verhoogd van 16 naar 18 jaar. Dat meldt het ministerie van VWS