Strandpaviljoens steeds populairder, ook in niet-kustprovincies

Strandpaviljoens steeds populairder, ook in niet-kustprovincies
Strandpaviljoen De Nieuwe Boekanier

De afgelopen vijf jaar is het aantal strandpaviljoens in Nederland toegenomen van 396 naar 413 paviljoens. Opvallend: De groei wordt voor een groot deel veroorzaakt door nieuwe strandpaviljoens in de niet-kustprovincies. Vooral omdat mensen steeds meer buiten willen zijn.

Hier kwamen er 9 paviljoens bij (+41%), waarvan alleen in Gelderland al vier horecabedrijven. Uit de publicatie ‘Het Strandpaviljoen in beeld’ van Van Spronsen & Partners horeca-advies blijkt dat einde van de groei nog niet in zicht is. Steeds meer strandpaviljoens zijn het jaarrond open. Daarnaast wordt duurzaamheid een steeds belangrijkere thema.

Strandpaviljoens aan de kust

De afgelopen vijf jaar zijn er in de kustprovincies Zeeland en Noord-Holland relatief gezien de meeste strandpaviljoens bijgekomen. In absolute aantallen was de stijging het grootst in Noord-Holland (+6).

In de tien strandgemeenten met de meeste strandpaviljoens van Nederland zijn 252 strandpaviljoens gevestigd, een stijging van 7% ten opzichte van vijf jaar geleden. Dit aantal is goed voor ruim 60% van het totale aanbod. Binnen de top 10 blijven Den Haag, Zandvoort en Veere de strandgemeenten met de meeste paviljoens. De gemeente Veere heeft de afgelopen vijf jaar de sterkste groei doorgemaakt. Hier steeg het aantal met 6 strandpaviljoens naar 30 vestigingen (+25%). Bijna de helft van het Zeeuwse aanbod is gevestigd in deze populaire toeristische kustgemeente.

Hittegolf

Een geslaagd jaar dient circa 30 mooie zomerse dagen te tellen, 2016 en vooral 2018 waren qua zonuren goede jaren. Waar een jaar gemiddeld circa 80 warme, zomerse en tropische dagen telt, werden in 2018 door het KNMI bijna 120 van deze dagen geteld. Met twee hittegolven was het goed toeven langs het strand. Hierdoor werd het afgelopen jaar een moeilijk te overtreffen jaar voor de strandexploitaties.

Populair voor buitenlanders

De kust is een populaire plek voor veel buitenlandse toeristen. Volgens het NBTC Holland Marketing werd in 2017 de kust door 2,6 miljoen buitenlanders bezocht. Dit is een stijging van 12% ten opzichte van 2015.

Het aantal overnachtingen langs de kust is de afgelopen 5 jaar met circa 10% toegenomen tot ruim 24 miljoen. Dit wordt volledig veroorzaakt door een groei van het buitenlandse segment (+30%, ruim 45% van het totaal).

Paal 17 op Texel is beste strandpaviljoen
Paal 17 op Texel

Jaarrond populair

Sinds 1998 heeft Rijkswaterstaat ingestemd met jaarrond exploitaties. Door de specifieke voorwaarden wordt vaak een kwaliteitsimpuls gegeven aan de uitstraling en faciliteiten van het strandpaviljoen, waardoor het bijvoorbeeld voor feesten en partijen steeds aantrekkelijker wordt om naar het strand te gaan.

Dit wordt tevens steeds meer gestimuleerd door de gemeenten die een stijlvolle en aantrekkelijke badplaats willen worden. Voor veel badplaatsen wordt het trekken van bezoekers in alle seizoenen ook een steeds belangrijker thema. Volgens Strand Nederland zijn er momenteel 164 jaarrondexploitaties aan de Nederlandse kust, dit waren er in 2016 nog 150.

Verdere stijging van aanbod

Het is te verwachten dat het aanbod van strandpaviljoens de komende jaren licht zal blijven stijgen. Dit komt onder andere door de internationale marketing inspanningen van het NBTC waarin het strand een prominente rol speelt, als één van de vier belangrijkste ‘Holland ervaringen’. Daarnaast zien we een groeiende interesse in de samenleving voor alles wat buiten is (terrassen, festivals, bbq, buitenkeukens) en wordt ook slapen op het strand steeds populairder.

De groei zal wederom met name buiten de kustprovincies doorzetten. Exploitanten aan de kust hebben te maken met factoren als de natuurbeschermingswet en bestemmingsplannen waardoor er vaak een maximum geldt voor het aantal strandpaviljoens per gemeente of gebied.

Schoon, schoner, schoonst & duurzaam

Aandacht voor schone stranden (Ouddorp winnaar 2018), initiatieven als ‘Green Deal Schone stranden’ en ‘Grondstofjutters’ waar ondernemers, overheid en strandbewoners de handen in één slaan zorgen er voor dat er steeds meer aandacht is voor het milieu op en rond het strand. De roep om vermindering van plastic (rietjes, bakjes) en gebruik van afbreekbare materialen neemt verder toe. In Den Haag wordt in samenwerking met de TU Delft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een gasloos en klimaatneutraal paviljoen. Steeds meer paviljoens zullen in de toekomst investeren in zonnepanelen. In Castricum wordt de volgende stap gezet in overnachten aan de kust; hier start paviljoen Zoomers een strandhotel (13 kamers) op het duin. Met zonnepanelen, zonder gas…

Bereikbaarheid

In Scheveningen zijn volop plannen voor de herontwikkeling van de boulevard en met de komst van Legoland zullen steeds meer mensen de badplaats bezoeken. Parkeren, bewegwijzering, openbaar vervoer, fietsenstallingen en doorstroming worden hierdoor extra belangrijke politieke agendapunten.

>>Laurens Meijer begint Hard Rock Café in Scheveningen