Verruiming quotum Aziatische koks tot nieuwe regeling in oktober 2019

Verruiming quotum Aziatische koks tot nieuwe regeling in oktober 2019

De nieuwe regeling voor koks uit Azië gaat in oktober in. Werkgevers van Aziatische specialiteitenrestaurants kunnen dan zonder quotum gespecialiseerde koks uit Azië naar Nederland halen. Voor de periode tót 1 oktober 2019 is nu ook een verruiming van het quotum vastgesteld.

Minister Koolmees bevestigde de bijstelling per brief aan de Kamer. KHN meldt hierover het volgende: 'Dit houdt in dat je per 1 oktober 2019 gebruik kunt maken van een gunstige regeling. Waarbij je verzekerd bent van jouw aanvraag. Het is daarom niet nodig om uit voorzorg van te voren de nieuwe GVVA aan te vragen.'

Nieuwe regeling Aziatische horeca

De nieuwe, structurele regeling houdt in dat werkgevers van Aziatische specialiteitenrestaurants zonder quotum gespecialiseerde koks uit Azië naar Nederland kunnen halen. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakte het nieuws over de verbeterde regeling op 16 april bekend. KHN zette zich hier samen met de brancheorganisatie van de Chinese en Thaise restaurants voor in. De versoepelde regeling geldt omdat werkgevers in Nederland en de rest van Europa geen goede opgeleide koks kunnen vinden. De horeca sector en de werkgevers van de Aziatische keuken blijven echter wel verantwoordelijk om zich in te spannen om mensen op te leiden en bij te scholen.

Wat houdt deze nieuwe regeling Aziatische horeca in?

KHN zet het voor je op een rij:

*Aan de regeling is geen quotum verbonden.

*De regeling Aziatische horeca is bedoeld voor specialiteitenkoks op functieniveau 4 t/m 6 van de Aziatische keukens China, India, Indonesië, Japan, Korea, Maleisië, Thailand, Tibet en Vietnam.

*Vergunningen worden verleend voor de duur van twee jaar.

*Het UWV toetst, anders dan bij de tijdelijke quotumregeling of er beschikbaar aanbod aanwezig is in Nederland/EU die de vacature kan vervullen. Echter, er is een uitzondering op de verplichting voor werkgevers om zelf actief te werven.

*Tegenover de vrijstelling van wervingsinspanningen zijn voorschriften verbonden. De sector en werkgevers blijven verantwoordelijk om zich in te spannen om arbeidsaanbod op te leiden en/of bij te scholen om vacatures te vervullen. Ook dient de sector bij te dragen aan het verbeteren van het imago van de sector, door onder meer verbetering van de arbeidsomstandigheden.

*De werkgever is verplicht een vacature voorafgaand aan het indienen van een aanvraag om een TWV (tewerkstellingsvergunning) of GVVA (gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid) te melden bij het UWV. De vacaturetermijn zal, gezien op de huidige situatie op de arbeidsmarkt, worden verkort naar drie weken (was vijf weken).

Tekort aan Aziatische koks

Er is een nijpend tekort aan vakbekwame koks die kunnen werken in restaurants met een Aziatische keuken. Aziatische restaurants in Nederland mogen maar een beperkt aantal Aziatische koks uit Azië halen om in hun keuken laten werken. Daarmee moet worden voorkomen dat zij Nederlandse koks van de arbeidsmarkt verdringen. Om het nijpende personeelstekort dat in de Aziatische horecasector bestaat tijdelijk te verzachten, is in 2014 het Convenant Aziatische Horeca afgesloten, beter bekend als het Wok-akkoord. Aziatische horecaondernemers in Nederland krijgen hiermee de mogelijkheid om werkvergunningen aan te schaffen voor gespecialiseerde koks uit Azië. De Aziatische horeca heeft een uitzonderingspositie, omdat zij gespecialiseerde koks nodig hebben die ze in Nederland niet kunnen vinden. Daarom kan de sector, zonder de gebruikelijke voorwaarden bij een tewerkstellingsvergunning, koks uit Azië aantrekken. Daar staat tegenover dat zij koks uit Nederland of de EU opleiden, zodat zij op den duur het specialistische werk kunnen overnemen. Het aantal koks dat in Nederland mag werken wordt nu tijdelijk vergoot.