Noodkreet 'Strandtenten in het NOW!' van Zeeland tot Schiermonnikoog

Noodkreet 'Strandtenten in het NOW!' van Zeeland tot Schiermonnikoog
Strandtenten en de NOW-maatregel (c) Rene Oudshoorn

Met de noodkreet 'Strandtenten in het NOW' willen badplaatsen en strandexploitanten aandacht vragen voor het gat in de NOW-regeling, waardoor veel strandpaviljoens nu al op het punt van omvallen staan.

Badplaatsen en strandpaviljoens in Nederland hebben zwaar te lijden onder de coronacrisis. Daarom was langs de gehele kustlijn vandaag de noodkreet ‘Strandtenten in het NOW!’ te lezen. De NOW-regeling die de overheid onlangs presenteerde aan het bedrijfsleven, waarmee 90% van het loon gecompenseerd wordt, baseert zich op de loonsom in januari 2020. En daar wringt de schoen voor veel seizoensbedrijven.  André Triep, eigenaar van strandclub WIJ in Scheveningen en tevens voorzitter van de VVS Scheveningen, legt uit: 'Veel strandexploitanten zijn in de wintermaanden gesloten en hebben dus minimale personeelskosten. En met de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans werd juist gestimuleerd om nieuw personeel een vaste arbeidsovereenkomst te bieden. Vanaf februari en maart hebben de strandondernemers dan ook volop mensen aangenomen en contracten aangeboden.'

Vergoeding

Toen op 15 maart het bericht naar buiten kwam dat de horeca haar deuren moest sluiten, maar dat er sprake zou zijn van een vergoeding van 90% van de loonkosten, hebben veel horecabedrijven hun personeel in dienst gehouden en doorbetaald. 'Nu blijkt dat er geen vergoeding komt op basis van de werkelijk uitgekeerde loonsom, dreigen veel strandexploitanten het financieel niet meer te kunnen bolwerken en failliet te gaan. Daarom dringen wij nu samen aan op aanpassing van de regeling voor seizoensbedrijven', aldus Triep. 'Onze loonsom van februari en maart ziet er heel anders uit dan die van januari 2020. Hierdoor krijgen seizoensbedrijven slechts een minimale vergoeding. Een vergoeding die overigens geen 90% van de loonkosten vergoedt, maar indien goed doorgerekend slechts op 74% uitkomt.'

Noodkreet van Zeeland tot Schiermonnikoog

Om aandacht te vragen voor deze kwestie, werden strandexploitanten opgeroepen om deze ochtend om 11.00 uur hun strandmeubilair naar buiten te halen en daarmee de noodkreet ‘Strandtenten in het NOW’ te vormen. Van Zeeland tot Schiermonnikoog werd hier enthousiast gehoor aan gegeven. Triep: 'Het is een noodkreet, maar we willen ook laten zien dat de Nederlandse kuststeden elkaar steunen en alle Nederlanders een hart onder de riem steken: samen sterk. We hopen gauw met elkaar van het mooie weer te kunnen genieten.'

Deelnemende badplaatsen

Deelnemende badplaatsen waren Zeeland, Goeree-Overflakkee, Rockanje (ovb), Hoek van Holland, Westland, Kijkduin, Scheveningen, Wassenaar, Katwijk (ovb), Noordwijk, Zandvoort, Bloemendaal, IJmuiden Velsen, Wijk aan Zee, Castricum, Egmond aan Zee, Noord Bergen, Callantsoog, Den Helder, Texel, Ameland en Schiermonnikoog.