Nieuw steunpakket horeca: de financiële regelingen op een rij

Horecabedrijven met een groot omzetverlies kunnen tot 70 procent van de vaste lasten vergoed krijgen en de geplande afbouw van de steunmaatregelen vanaf 1 januari is officieel van tafel. Het nieuwe steunpakket is echter niet de 100 procent steun, zoals de horeca had gehoopt.

NOW en TVL

De NOW blijft in het eerste kwartaal van 2021 gelijk aan het vierde kwartaal van 2020. De TVL krijgt een nieuw subsidiepercentage: afhankelijk van het omzetdervingspercentage bedraagt deze tussen de 50 en 70 procent, zo meldt Rijksoverheid. Hierdoor krijgen ondernemingen met de grootste omzetverliezen meer subsidie. Denk bijvoorbeeld aan cafés, die zijn gesloten op last van de overheid. Het kabinet voert deze verruiming in voor het vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021. De verbreding van de SBI-codes voor de TVL blijft ook in het eerste kwartaal van 2021. Dat betekent dat ook bijvoorbeeld toeleveranciers van restaurants in aanmerking komen voor de TVL. Voor de NOW geldt dat subsidies die ondernemers in het kader van de coronacrisis ontvangen als omzet meetellen. Dit geldt niet voor de NOW-subsidie zelf, maar wel voor onder meer de Tegemoetkoming Vaste Lasten.

Waarom geen ruimhartiger steunpakket?

Waarom wordt er geen andere afweging gemaakt? vraagt een journalist tijdens de persconferentie. Ze wijst daarbij op de rijen voor de Ikea en de Efteling. ‘Waarom wordt niet gekozen voor iets ruimhartiger steun? De minister antwoordt: ‘We gaan af op de adviezen van het OMT. De overheid kan niet alles alleen doen, dus het is ook belangrijk dat andere partijen in de keten worden aangekeken: de verhuurder, de brouwer. Daar moet die overige 30 procent vandaan komen.’

KHN zegt over het nieuwe steunpakket voor de horeca: ‘Het is een mooie uitbreiding op de tegemoetkoming vaste lasten, maar uiteindelijk gaat het alleen helpen als we in januari open kunnen’, stelt Robèr Willemsen, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Het vergoeden van de vaste lasten tot 70 procent bij het wegvallen van alle omzet, in combinatie met een steunmaatregel voor ongebruikte voorraden zou volgens Willemsen kunnen oplopen tot 85 procent steun in het vierde kwartaal.

‘Maar er is nog steeds een deel dat niet wordt vergoed. Ik kan niet in de portemonnee kijken van iedere ondernemer. Voor sommige horecaondernemers zou dit een mooie aanleiding zijn om door te gaan, maar voor diegenen van wie het geld op is, stopt het.’ De brancheorganisatie schat dat horecaondernemers door lockdownmaatregelen zo’n €4 miljard aan eigen spaargeld hebben toegelegd.

Startende ondernemers

Het kabinet heeft gekeken naar een losse steunmaatregel voor startende ondernemers. Maar er is voor deze groep geen oplossing gevonden, zeggen de ministers die hierover gaan. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam riep het kabinet dringend op ook startende ondernemers te compenseren. Ze doelt daarbij op bedrijven die geen aanspraak maken op de financiële regeling van de overheid, omdat ze na 1 maart zijn begonnen.

3,7 miljard euro

Met deze uitbreiding en versterking van het vangnet wil het kabinet zoveel mogelijk voorkomen dat Nederlanders hun baan of bedrijf verliezen, nu het virus langdurig impact heeft op delen van de economie.
Met deze versterking is een bedrag van €3,7 miljard gemoeid. Dat komt bovenop de €33,7 miljard die de steun- en herstelpakketten tot nu toe hebben gekost. Hoewel de verwachting is dat volgend jaar verder herstel plaatsvindt, zal de werkloosheid in eerste instantie verder oplopen. Faillissementen en ontslagen nemen onvermijdelijk toe. Daarom zet het kabinet de steun voort.

Evenementensector

De zogenaamde seizoensmodule voor de evenementenbranche blijft ook in het eerste kwartaal van 2021 bestaan. Met deze module kunnen evenementenbedrijven waarvan de omzet sterk afhankelijk is van het seizoen, toch aanspraak maken op de TVL. Ook kan de sector in field labs gaan experimenteren met het veilig en verantwoord organiseren van een evenement. De evenementenbranche heeft hiertoe een plan ingediend en vanaf half januari kunnen zij aan de slag. Het kabinet overweegt om in het nieuwe jaar een field lab te starten voor cafés.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Het kabinet beseft ook dat niet iedereen geholpen is door deze maatregelen en dat er mensen tussen wal en schip kunnen belanden. Via de gemeenten wordt extra hulp geboden door tijdelijke ondersteuning van noodzakelijke kosten als deze door inkomensterugval niet meer betaald kunnen worden. Het kan gaan om zelfstandigen die veel van hun opdrachten zien verdwijnen, of werknemers die vanwege quarantaine inkomsten mislopen. Het kabinet reserveert hiervoor 130 miljoen euro in het eerste half jaar van 2021 en verwacht 1 februari 2021 klaar te zijn met de uitwerking met gemeenten.

TOZO

Al eerder is aangekondigd dat de TOZO in de huidige vorm tot 1 april 2021 loopt. Bovendien gaat het kabinet per 1 januari zelfstandig ondernemers helpen om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst, bijvoorbeeld via coaching of bijscholing.

Belastingmaatregelen

Het kabinet verlengt de periode dat ondernemers uitstel van belasting of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen tot 1 april 2021. Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dit nu alsnog doen. Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 april 2021. Ook vijf andere belastingmaatregelen worden verlengd tot die datum, zoals het btw-nultarief op mondkapjes en het fiscaal mogelijk maken van de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen. Daarnaast treft het kabinet twee nieuwe maatregelen. Allereerst geldt tot 1 april 2021 een btw-tarief van 0 procent op covid-19-vaccins en – testkits. Ten tweede stelt het kabinet de opslag voor voorraad- en aanpassingskosten horeca vrij van inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Coronabanen

Het kabinet ondersteunt cruciale sectoren, zoals de zorg en het onderwijs, met tijdelijke coronabanen. Dat gebeurt door bestaande matching-initiatieven te steunen, en door mogelijk tijdelijk extra budget te geven aan deze sectoren. Het kabinet komt op zeer korte termijn met meer informatie.

Vouchers reisbranche

Veel geboekte vakanties en pakketreizen konden in 2020 niet doorgaan. Reisorganisaties hebben vaak ter compensatie vouchers uitgegeven. De regering werkt samen met reisgarantiefondsen aan een zogenaamde ‘voucherkredietfaciliteit’. Die zou ervoor zorgen dat mensen de ontvangen vouchers kunnen verzilveren, ook als de reisorganisatie tijdelijk niet genoeg geld heeft. De contouren van dit plan zijn inmiddels verder uitgewerkt en het kabinet is in gesprek met brancheorganisaties en het garantiefonds SGR. De Europese Commissie zal zich ook nog over de uiteindelijke regeling buigen.

Waar kunnen ondernemers en werkenden terecht?

Bij vragen over het steun- en herstelpakket corona kunnen bedrijven en werkenden kijken op Rijksoverheid.nl/steunpakket. Ondernemers kunnen voor meer vragen ook terecht op de website van de Kamer van Koophandel: Kvk.nl/corona. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800-2117. Werkenden en werkzoekenden kunnen daarnaast terecht op Hoewerktnederland.nl.

Ondernemers melden zich voor de kredietregelingen bij hun kredietverstrekker, bijvoorbeeld hun bank. De regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) loopt via het UWV en ondersteuning zelfstandige ondernemers (Tozo) via de eigen gemeente. Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) via RVO. Voor belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk.