Horeca extra kwetsbaar door hoge energierekening

Horeca extra kwetsbaar door hoge energierekening

De winst kan in veel bedrijfssectoren, waaronder de horeca, onder druk komen te staan vanwege de gestegen energieprijzen, constateert ABN AMRO in een rapport.

De combinatie van gestegen energietarieven en dunne marges betekent volgens de bank dat de winst in veel sectoren 'weggevaagd' kan worden. Daardoor zullen ondernemingen ook prijsverhogingen gaan doorberekenen aan de consument, verwacht de bank.

Meest energie-intensieve branches

ABN AMRO stelde een lijst samen van de twintig meest energie-intensieve branches en bekeek welk aandeel de energiekosten hadden in het bedrijfsresultaat over 2019. Daaruit komt naar voren dat ook kleinere sectoren zoals wasserijen en de horeca kwetsbaar zijn door de hogere energierekening. Deze sectoren, die respectievelijk in de top-10 van deze lijst en net daarbuiten vallen, hebben vaak ook bescheiden marges. Daardoor zijn ze volgens de bank extra gevoelig voor stijgende energieprijzen. Doorberekenen van prijsverhogingen betekent volgens de bank ook duurdere producten voor consumenten.

Gasprijs 3,5 keer zo hoog

Volgens de bank waren de energiekosten in bijvoorbeeld de basischemie in 2019 net zo hoog als de helft van de winst. Nu ligt de gasprijs ongeveer 3,5 keer zo hoog, aldus de bank, die verwacht dat de gasprijzen komend jaar ook nog hoog zullen zijn. De bouwmaterialenindustrie zal de hogere energieprijs waarschijnlijk deels doorberekenen aan afnemers, denkt de bank.

Variabele tarieven

Er was al bekend dat de glastuinbouw, de zware industrie en de voedingsmiddelenindustrie ook last gaan krijgen van de stijgende energieprijzen. Deze sectoren hebben hoge temperaturen nodig voor de productie en behalen die veelal alleen met gas. Veel grootverbruikers zetten hun energie maar deels vast, omdat ze flexibel willen blijven omwille van het op- of afschalen van productie. Variabele tarieven zijn nu veel duurder geworden, omdat de energieprijzen zo rap gestegen zijn.