Nieuwe steunpakketten voor ondernemers op agenda kabinet

Nieuwe steunpakketten voor ondernemers op agenda kabinet

Het demissionaire kabinet kijkt naar nieuwe steunpakketten voor ondernemers die getroffen worden door de verder beperkende coronamaatregelen die vanavond hoogstwaarschijnlijk zullen worden aangekondigd in de persconferentie. Dat melden Haagse bronnen.

Of het gaat om een volledige of gedeeltelijke compensatie is nog niet bekend. Het onderwerp wordt besproken tijdens de ministerraad.

Gerichte steun blijft nodig

KHN riep het kabinet al eerder op om de horeca langer en gerichter financieel te steunen. De meeste horecaondernemers verkeerden al in grote financiële problemen door eerdere coronamaatregelen. De eigen reserves zijn op, er is te weinig geld om te investeren en onvoldoende omzet om betalingsachterstanden in te lopen. Op dit moment kent slechts 45 procent van de horecaondernemingen een positief eigen vermogen, bij zeker 32 procent is dit eigen vermogen negatief, zo becijferde de brancheorganisatie.

Voor 43 procent is de huidige omzet en het bedrijfsresultaat te weinig om dat in te lopen. De invoering van de coronatoegangsbewijzen en het handhaven van de sluitingstijd van 24.00 uur leidden al tot extra omzetverlies. De invoering van de coronapas op 25 september pakte ook nadelig uit voor horecaondernemers. 61 procent van hen geeft aan dat ze omzet mislopen door de verplichte coronapas.

Daarn kwam al een verbreding van de CTB-plicht op de terrassen bij en nu dus weer een verplichte sluitingstijd van 19.00 uur.

Het kabinet stopte per 1 oktober met de steunmaatregelen die de afgelopen anderhalf jaar de Nederlandse economie zoveel mogelijk door de coronacrisis hebben geholpen. Horecaondernemers die worden getroffen door de verplichte nachtsluiting kunnen in het vierde kwartaal van 2021 nog wel een subsidie krijgen voor de vaste lasten.

In totaal werd ruim 80 miljard aan uitgaven voorzien sinds de invoering van de steunpakketten in maart 2020. Iets minder dan de helft van de hotel-restaurants en cafés hebben tot en met juni minimaal één periode coronasteun gekregen.