Zelfstandigen zonder personeel steeds professioneler

Zelfstandigen zonder personeel werken steeds professioneler. Dat meldt EIM, het onderzoekbureau voor Bedrijf & Beleid. De professionalisering blijkt onder andere uit de manier waarop zij aan opdrachten komen, hun werkvoorraad, de wijze waarop zij hun tarief vaststellen en het aantal opdrachtgevers voor wie zij werken.

Onduidelijkheid over hun status als zelfstandige blijft bij zzp’ers een knelpunt. Daarnaast is de aansluitingsgraad van de ‘nieuwe’ zzp’ers laag. Hierdoor zijn ze ondervertegenwoordigd in de Nederlandse overlegstructuren.