Minimumloon stijgt in januari 2023: dit zijn de nieuwe bedragen

Minimumloon stijgt in januari 2023: dit zijn de nieuwe bedragen

Horecaondernemers moeten hun horecapersoneel dat op het minimumloon zit, flink meer gaan betalen met ingang van de maand januari 2023.

Het minimumloon in januari 2023 stijgt flink. Vanaf 21 jaar en ouder wordt het nieuwe bedrag 1934,40 euro per maand in plaats van 1756,20 euro.

Verhoging minimumloon januari 2023

Behalve de reguliere indexatie, wordt een bijzonder verhoging van 8,05 procent ingevoerd. In totaal gaat het minimumloon daarom, na afronding, met ruim 10 procent omhoog.

Brutominimumloon voor fulltimer in 2023

Bij een volledig dienstverband is het wettelijk brutominimumloon voor een werknemer van 21 jaar en ouder, vanaf 1 januari 2023:

  • 1.934,40 euro per maand
  • 446,40 euro per week
  • 89,28 euro per dag

Eindlonen vakkracht

Basislonen vakkracht

Minimumloon januari 2023

De verhoging van het minimumloon werkt door in de loontabel van de horeca-cao vanaf 1 januari 2023. De loongroepen I, II en III hebben dan een basisloon op het bedrag van het wettelijke minimumloon. Dat werkt ook door in de afgeleide jeugdlonen met de cao-jeugdloonpercentages. De horeca-cao kent eigen hogere jeugdloonpercentages.

Lonen niet vakkrachten

Aanpassing horeca-cao

Koninklijke Horeca Nederland heeft na publicatie van het wettelijk minimumloon door de overheid, de loontabel van de horeca-cao aangepast.

De cao heeft de indexatie van de basis en eindlonen gefixeerd op de loonontwikkeling van de horeca-cao (indien een periodiek plus 2% voor alle vakvolwassen vakkrachten, plus 2% indexatie). KHN: 'Vanzelfsprekend met een aanpassing van het basisloon als het nieuwe WML hoger is. Het verschil op 1 januari 2023 tussen loongroepen III en IV is minimaal. Deze loontabel wordt bij SZW aangeboden als cao-wijziging en ook weer voorgedragen om algemeen verbindend te verklaren.'

Werken lonender maken

Het kabinet wil werken lonender maken en voert om die reden voor het eerst sinds de invoering in 1969 een extra stijging door.

Het nieuwe WML per 1 januari 2023 wordt per 1 juli 2023 weer geïndexeerd. De loontabel zal ook dan weer op die nieuwe bedragen worden aangepast.

KHN: 'Met de indexatie per 1 juli 2023 zal waarschijnlijk ook loongroep IV op het WML starten. Dat gebeurt ook per 1 januari 2024 en dan wordt ook het wettelijke minimum uurloon gefixeerd op een 36-urige werkweek.'

Cao horeca basisloon en minimumuurloon per 1 januari 2023

De horeca-cao kent een 38-urige werkweek. Dat levert in de horecasituatie nog zo'n 5% extra stijging van het minimumuurloon op. Bij een 38-urige werkweek is dan ook het basisloon van functiegroep I tot en met V op WML.

Wat doet KHN met deze ontwikkeling

Cao-partijen horeca hebben op deze ontwikkelingen een cao-afspraak staan om functies en het loongebouw tegen het licht te houden om per 1 januari 2024 een nieuw en vereenvoudigd en verbeterd loongebouw te presenteren.