Minimumloon horeca voor het eerst extra verhoogd

Minimumloon horeca voor het eerst extra verhoogd

Het kabinet wil werken lonender maken en voert voor het eerst sinds de invoering in 1969 een extra verhoging door van het minimumloon.

De verhoging van het minimumloon gaat volgend jaar in en gebeurt in drie stappen. Dat betekent dat het minimumloon in 2023 met 2,5% stijgt naar verwachting naar 11,94 euro bruto per uur bij een 36-urige werkweek. In 2025 moet er sprake zijn van een plus van 7,5%.

Het minimumloon is exclusief 8% vakantietoeslag.

Meer uren - hoger inkomen

Ook wordt er met ingang van 2024 een wettelijk minimumuurloon ingevoerd. Door het voorstel is vanaf dan het minimumuurloon hetzelfde, ongeacht de lengte van de werkweek. Hierdoor leidt meer uren werken altijd tot een hoger inkomen.

Minimumloon horeca verhoogd

In het coalitieakkoord 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst' staat dat het kabinet het minimumloon in stappen gaat verhogen met in totaal 7,5% per 2025.

Daarmee komt het minimumloon (volgens de huidige verwachtingen) in 2025 uit op 13,18 euro bruto per uur. Wegens de hoge inflatie heeft het kabinet besloten deze verhoging eerder in te zetten.

Daarom stijgt het minimumloon volgend jaar (2023) al met 2,5% naar 11,94 euro bruto per uur bij een 36-urige werkweek.

Snel doorgevoerd

De aanpassing van het minimumloon wordt geregeld via een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) in plaats van een wetswijziging.

Een AMvB kan sneller worden gerealiseerd en betekent ook dat alle aan het minimumloon gekoppelde uitkeringen, zoals de bijstand en de Wajong, automatisch meestijgen.

Werken moet lonen

Minister Van Gennip: ‘Ik vind het belangrijk dat werken loont. Mensen die zich inzetten om bij te dragen aan de samenleving moeten daar ook wat aan overhouden vandaar dat het minimumloon horeca verhoogd.

Door de hoge inflatie wordt het voor veel mensen steeds moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen. De verhoging van het minimumloon – en het eerder ingaan daarvan – gaat daarbij helpen.’

Wettelijk minimumuurloon

Het minimumloon wordt momenteel per maand vastgesteld. Daarom heeft een werknemer die 40 uur per week werkt een lager minimumuurloon dan iemand die 36 uur per week werkt.

Om dit te veranderen dienden de PvdA en GroenLinks eerder een initiatiefwetsvoorstel in voor een wettelijk minimumuurloon. Dit voorstel is in het coalitieakkoord omarmd door het kabinet en recentelijk ook in de Tweede Kamer aangenomen.

Het wettelijk minimumuurloon wordt per 1 januari 2024 ingevoerd. Door het voorstel is vanaf dan het minimumuurloon hetzelfde, ongeacht de lengte van de werkweek. Hierdoor leidt meer uren werken altijd tot een hoger inkomen.