Geen groei aantal horecaleerlingen MBO

Het aantal horecaleerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs heeft de afgelopen jaren geen groei vertoond. Met 19.000 studenten aan de diverse Regionale Opleidingscentra (ROC's) is het aantal bijna gelijk gebleven aan dat van de twee schooljaren daarvoor. Dat heeft de Stichting Vakopleiding Horeca, de SVH, becijferd.

Het aandeel leerlingen dat kiest voor werkend leren, de beroepsbegeleidende leerweg, is iets afgenomen. Daarentegen noteerde de volletijdsopleiding, de beroepsopleidende leerweg, met vijf procent. SVH-directeur Rijgersberg betreurt het dat er geen sprake meer is van groei. Hij vindt het verder zorgelijk dat het beroepsonderwijs de groei van de horeca als bedrijfstak niet kan bijhouden.