'Nederlanders mentaal nog niet over op euro

Nederlanders hebben de euro nog lang niet in hun harten gesloten. Integendeel, meer consumenten zijn in de loop van dit jaar de gulden gaan missen. De euro heeft vooral door de prijsstijgingen veel krediet verloren. Dit blijkt uit een onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud).

Van de ondervraagden zegt 44 procent de gulden nog heel erg te missen. In een Nibud-onderzoek in april bedroeg dit percentage nog 38 procent. Vier maanden geleden dacht 42 procent volledig op de euro te zijn omgeschakeld voor het einde van dit jaar. Dit vertrouwen is in augustus weggezakt naar 28 procent. ‘De uitkomsten zijn opmerkelijk, want we hadden juist verwacht dat consumenten meer gewend zouden zijn geraakt aan de euro’, aldus een woordvoerster van het Nibud zaterdag. Ondervraagden zeggen zich echter wel eens ‘vakantieganger in eigen land’ te voelen.

Ook het percentage dat 'mentaal' nooit op de euro zegt over te schakelen is gegroeid: van 12 procent in april naar 21 procent nu. Ongeveer 10 procent geeft spontaan aan dat de euro wegmoet. Vrouwen en ouderen blijken minder 'eurominded' dan mannen en jongeren. Het herkennen van de muntjes gaat wel een stuk beter dan in april: 36 procent nu tegen 21 procent vier maanden geleden. Vrijwel iedereen (98 procent) denkt dat de prijzen met de invoering van de euro gestegen zijn ten opzichte van vorig jaar. In april vond tweederde van de ondervraagden dat de boodschappen duurder waren geworden.

Van de ondervraagden rekent 84 procent de prijzen om in guldens om na te gaan of een artikel duurder is geworden. Van de ouderen boven de 60 doen negen van de tien dat, terwijl bijna eenderde van jongeren onder de 20 al geheel in euro's denkt. Daarnaast rekenen mannen (21 procent) al vaker in de nieuwe munteenheid dan vrouwen (12 procent). De euro speelt overigens nauwelijks een rol bij het uitzoeken van een vakantie. Bijna negen van de tien vakantiegangers heeft zich niks van de nieuwe munteenheid aangetrokken bij het bepalen van de reisbestemming.

Van de ondervraagden is 43 procent afgereisd naar een ander land met de euro. Ruim de helft vond betalen in het buitenland veel makkelijker dan in andere jaren en had dan ook het idee dat ze minder vergissingen maakten. Wel werd geconstateerd dat winkeliers in het buitenland nog minder bedreven zijn in het gebruik van de euro, zodat die fouten maakten in hun nadeel. In tegenstelling tot de gulden worden het buitenlandse geld niet gemist. Bijna tweederde geeft aan de Franse franc, Spaanse peseta en Griekse drachme helemaal niet te missen. Slechts 9 procent deed dat juist heel erg en 27 procent een beetje.