Nieuw kwaliteitssysteem voor SVH-horecaopleidingen

Tijdens een bijeenkomst voor vertegenwoordigers van horecaopleidingen presenteerde SVH een nieuw kwaliteitssysteem voor horecaopleidingen, de accreditatieregeling. Met deze regeling wordt de kwaliteit van het opleidingsaanbod beter gewaarborgd.

Voor (toekomstige) horecaondernemers en -medewerkers moet het zo makkelijker worden om uit het aanbod van opleidingen een verantwoorde keus te maken. De horecaopleiders reageerden positief op het voorstel.

De afgelopen jaren was er een sterke groei van het aantal horecaopleidingen en -opleiders. Syntis Management Support uit Almelo kreeg opdracht van de branche om de accreditatie-regeling te ontwikkelen. Om in aanmerking te komen voor accreditatie moet een opleider aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet een opleider onder meer aantonen een kwaliteitszorg-systeem te hanteren en cursisten voldoende te informeren over het al dan niet doorgaan van aangeboden cursussen. Vooralsnog zal de regeling zich richten op particuliere opleiders met vak- en beroepsgerichte horecaopleidingen. Het register met geaccrediteerde opleiders gaat deel uitmaken van de website www.horecaopleidingen.nl.

Horecaopleiders waren positief over de gepresenteerde voorstellen. Ze verklaarden het van belang te vinden dat onderscheid gemaakt kan worden tussen opleiders met en zonder accreditatie, vooral nu de bedrijfstak vanaf 2003 gaat werken met vouchers, waardebonnen waarmee een opleiding kan worden betaald. Verder werd gepleit voor een SVH-vignet voor geaccrediteerde opleiders.

De accreditatieregeling zal op 1 oktober 2002 van kracht worden. Vanaf dat moment zal SVH met elk van de 36 opleiders die nu opleiden voor SVH-diploma’s afspraken maken over de invoering van de regeling.