Voorlopig akkoord nieuwe pensioenregeling voor horeca en contractcatering

Voorlopig akkoord nieuwe pensioenregeling voor horeca en contractcatering

KHN heeft samen met Veneca en verschillende werknemersorganisaties in de horeca en contractcatering een voorlopig akkoord bereikt over een nieuwe pensioenregeling. Deze nieuwe regeling moet vanaf 1 januari 2025 ingaan en vervangt de huidige pensioenregeling.

Sinds afgelopen zomer is er een nieuwe Pensioenwet. Dat betekent dat er ook voor de horeca en catering een nieuwe pensioenregeling moet komen die voldoet aan de nieuwe wet. Al enige tijd zijn werkgeverorganisaties KHN en Veneca in gesprek met werknemersorganisaties CNV Vakmensen, De Unie, FNV Horeca en, FNV Catering. Er is hieruit een voorlopig akkoord gekomen.

Gezamenlijke voordelen blijven behouden

Er is gekozen voor het solidaire pensioencontract: een persoonlijker pensioen met behoud van zaken die samen worden gedragen. Hieronder vallen het beschermen van pensioenuitkeringen voor gepensioneerden, vrijstelling van premiebetaling bij volledige arbeidsongeschiktheid en gezamenlijk beleggen. Dit is van groot belang voor werknemers in de horeca en contractcatering, ook voor degenen die al met pensioen zijn. Er komt ook een duidelijke dekking voor nabestaandenpensioen, de pensioenpremie blijft laag en werkgevers worden maximaal ontzorgd dankzij de loonaangifteketen.

De nieuwe pensioenregeling wordt ingevoerd volgens de nieuwe Pensioenwet. Het streven is om alles wat onder de huidige pensioenregeling is opgebouwd over te brengen naar deze nieuwe regeling.

Vervolgafspraken om te komen tot definitief akkoord

In de komende weken worden afspraken over de nieuwe regeling verder verfijnd, zowel tussen de betrokken partijen als met Pensioenfonds Horeca & Catering. Hierbij wordt ook gekeken naar compensatie als de overgang naar het nieuwe wettelijke systeem voor het te verwachten pensioen negatief uit zou vallen.

De concept-pensioenovereenkomst is te vinden op de website van KHN.

Bekijk deze collectie

Medewerker uit dienst

Conflictsituaties op de werkvloer moeten natuurlijk zo snel en goed mogelijk opgelost worden. Horecaondernemers krijgen in deze collectie oplossingen voor problemen als het gaat om fraude en diefstal, seksuele intimidatie, persoonlijke problemen van medewerkers en drugs en alcohol, en uitdiensttreding en ontslag.