nieuws

Barkeeper geeft alcoholles

Café

Populaire barkeepers moeten scholieren in voorlichtingscampagnes in de klas van overmatig drinken afhouden. Dat plan is afkomstig van Nightlife Magazine. Het plan wordt gesteund door Koninklijke Horeca Nederland (KHN).

Barkeeper geeft alcoholles

Nu zijn bij voorlichtingscampagnes meestal alleen docenten, GGD’ers of preventiemedewerkers van verslavingsinstellingen betrokken. De horeca stelt echter dat populair barpersoneel uit de regio aan die les kan worden toegevoegd. Middelbare scholieren nemen waarschuwingen over alcoholmisbruik eerder serieus van hip horecapersoneel dan van alleen van preventiemedewerkers, zo is de gedachte.

Uileg van de horeca

‘Horecamedewerkers kunnen uitleggen wat ze allemaal wel en niet toestaan in hun kroeg. Ze vertellen uit eigen ervaring, verkondigen dat dronkenschap helemaal niet zo cool is, en dat overmatig alcoholgebruik schadelijk is voor de gezondheid’, vertelt Jacco Bijlsma van Nightlife Magazine in De Telegraaf.

Populaire barman

‘Middelbare scholieren die net gaan stappen, nemen toch sneller iets aan van een populaire barman of vrouw dan van iemand die ze helemaal niet kennen’, voegt Joris Prinssen van KHN daaraan toe. De horeca heeft belang bij het inzetten van personeel, want zo wordt betrokkenheid getoond bij problemen als comazuipen. ‘We laten zien dat we verantwoordelijk zijn en je maakt natuurlijk direct reclame voor je kroeg of disco’, aldus Prinssen.

KHN gaat binnenkort met het voorstel aan de slag.

Jeugd minder drinken

De voormalige Stichting Alcohol Preventie, dat tegenwoordig STAP Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid wordt genoemd, reageert sceptisch op de plannen en verwacht niet dat de jeugd minder gaat drinken. ‘De voorlichting die preventiemedewerkers en GGD’ers geven, is al goed genoeg. Het lijkt me onverstandig om mensen uit de horeca daarvoor in te zetten. Die zijn niet objectief’, stelt een zegsvrouw.

Reageer op dit artikel