nieuws

Verbied roken in kleine cafés

Café

De Nederlandse Hartstichting en het Astma Fonds willen dat minister Ab Klink van Volksgezondheid het rookverbod in de horeca nu echt snel in volle omvang uitvoert en kleine cafés zonder personeel niet langer hoop geeft op een uitzonderingspositie.

Verbied roken in kleine cafés

Volgens beide gezondheidsorganisaties leidt het ‘zwalkende en te voorzichtige’ beleid van de minister Klink alleen maar tot nog meer onduidelijkheid en vertraging van maatregelen om de horeca totaal rookvrij te maken. Weer nieuw onderzoek naar de effectiviteit van ventilatiesystemen is zinloos, zeggen de Nederlandse Hartstichting en het Astma Fonds.

Kroeg zonder tabaksrook

‘Keer op keer luidt de conclusie van de talrijke, ook internationale studies die al zijn verricht: honderd procent vrij van schadelijke stoffen uit tabaksrook krijg je een kroeg niet. Ventilatie, zelfs met het allerbeste systeem, kan niet worden gezien als een effectieve oplossing om werknemers en bezoekers te beschermen tegen gezondheidsschade door omgevingstabaksrook. Klink moet de knoop doorhakken.’

Meerdere fracties in de Kamer blijven, volgens de twee fondsen, ten onrechte aandringen op wéér nieuw onderzoek naar ventilatiemogelijkheden in kleine cafés.