nieuws

Wetsvoorstel rookverbod naar Raad van State

Café

Het wetsvoorstel voor de realisatie van een algeheel rookverbod in de horeca is voor advies naar de Raad van State gestuurd. De juridische grondslag wordt de gezondheidsschade van meeroken voor zowel gasten als medewerkers.

Wetsvoorstel rookverbod naar Raad van State

De Raad van State adviseert de regering en het parlement over de nieuwe wetgeving omtrent het rookverbod. De Raad is de hoogste algemene bestuursrechter in Nederland. De tekst van het wetsvoorstel is nog niet openbaar. De volledige tekst en het advies dat de Raad van State uitbrengt, worden openbaar bij indiening van het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer.

Juridische grondslag

Om het rookverbod juridisch goed te verankeren na alle juridische en maatschappelijke discussie in de afgelopen jaren, gaat de wetswijziging verder dan alleen het schrappen van de huidige uitzondering voor kleine cafés. De gezondheidsschade van meeroken wordt in het wetsvoorstel als grondslag gegeven voor het rookvrij maken van de horeca. Daarmee worden de gezondheidsbelangen van zowel de horecawerknemers als horecabezoekers gewaarborgd.

Eén artikel

De verplichtingen voor de horeca om het roken te verbieden en de huidige uitzondering voor de kleine cafés zijn nu nog op diverse plaatsen in de Tabakswet en in enkele Algemene Maatregelen van Bestuur terug te vinden. In het nieuwe wetsvoorstel worden alle rookverboden in één artikel gerangschikt.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ingestemd met een wetsvoorstel waarmee een algemeen rookverbod wordt gerealiseerd in alle horeca. Het kabinet streeft naar ingang van het verbod op 1 juli 2014.

Reageer op dit artikel