nieuws

Berusting bij Heineken en Albron

Catering

Nu het Europees Hof de personeelsconstructie tussen Heineken en Albron heeft verboden worden claims van miljoenen euro’s verwacht. Dat zegt cateringmedewerker John Roest tegen Misset Catering. Roest startte destijds de rechtszaak. ‘Ik zie dit als een overwinning.

Berusting bij Heineken en Albron

Roest loopt wel een beetje voor de fanfare uit omdat het Gerechtshof in Amsterdam haar vonnis nog moet vellen, waarschijnlijk 10 december. Het Gerechtshof schorste de zaak eerder en vroeg het Europees Hof om nadere uitleg van de Europese regels die gelden bij overgang van onderneming.

Heineken deed in 2005 de bedrijfsrestauratieve faciliteiten over aan Albron. Daardoor vielen de cateringmedewerkers onder de contractcatering CAO, die veel minder gunstig is dan de arbeidsvoorwaarden van Heineken. Roest pikte dat niet en spande, samen met FNV Bondgenoten een rechtszaak aan.

Interview

Volgens de vakbond zijn de betreffende cateringmedewerkers er gemiddeld 35 procent op achteruit gegaan. Met de uitspraak van het Europees Hof zouden zij hun misgelopen salaris en eventuele andere arbeidsvoorwaarden kunnen claimen.

Albron en Heineken willen, in afwachting van de uitspraak van het Gerechtshof, niet inhoudelijk reageren. Misset Catering had wel een interview met de strijder van het eerste uur, Roest.

Verwacht je dat de uitspraak van het Gerechtshof nog roet in het eten kan gooien?

‘Ik verwacht geen probleem. Volgens mijn advocaat neemt het Gerechtshof Amsterdam de uitspraak van het Europees Hof één op één over.’

Is er nog een mogelijkheid tot beroep door Albron en/of Heineken?

‘Waarschijnlijk kunnen ze alleen in cassatie gaan, maar dan zou er een procedurefout gemaakt moeten zijn en dat is volgens mij niet het geval. Waarschijnlijk is er berusting bij Heineken en Albron.’

Je hebt zes jaar lang juridische strijd gevoerd tegen Albron, vind je dat je oude werkgever Heineken iets te verwijten valt?

‘Ja. Heineken heeft destijds veel mensen, met zeg maar een vlekje, naar de cateringafdeling gedaan. Mensen die wat ouder waren of het zware werk in de fabriek niet meer aan konden. Daardoor had de cateringafdeling op een gegeven moment teveel mensen in dienst. Daardoor wilden ze uitbesteden.’

Zoals het er nu naar uit ziet mogen jij en je collega’s straks misgelopen salaris claimen?

‘Dat klopt. Maar dat is in 2006 al door een andere rechter uitgesproken. Heineken heeft toen gezegd de claims te zullen honoreren.’

Heineken of Albron?

‘Ik ben reuze benieuwd hoe ze dat onderling gaan oplossen. We moeten straks ook weer betaald krijgen volgens de voorwaarden van Heineken. Waarschijnlijk zijn alle kosten voor Heineken.’

Hoeveel claims zijn te verwachten?

‘Bij de overgang van het contract ging het om 50 tot 70 medewerkers. Het wordt smullen voor de advocaten. Ik verwacht dat alles in gang gezet gaat worden als het Gerechtshof uitspraak heeft gedaan. Op de achterkant van een sigarendoosje hebben mijn collega’s en ik eens uitgerekend dat het totale claimbedrag wel eens vijf tot tien miljoen euro kan worden.’

En voor jou persoonlijk?

‘Dat zal een bedrag van dik over de 100.000 euro zijn.’

In de komende Misset Catering een uitgebreider interview met John Roest over deze zaak evenals reacties op de uitspraak.

Reageer op dit artikel