nieuws

Gemeenten geven meer geld uit aan catering

Catering

Nederlandse gemeenten geven steeds meer geld uit aan facilitaire diensten. De totale facilitaire kosten per werkplek stegen in het boekjaar 2007 met ruim 10 procent naar gemiddeld 15.395,55. Deze toename wordt vooral veroorzaakt door gestegen IT- en huisvestingskosten. Ook gaven (middelgrote) gemeentes per fte meer geld uit aan catering.

Gemeenten geven meer geld uit aan catering

Dit blijkt uit de Trendrapportage Facilitaire Kengetallen Gemeenten van Capgemini Consulting. Daarin werd voor het eerst de kwaliteit van consumptieve diensten onderzocht. Ofwel alle activiteiten, diensten en middelen gericht op de catering van personeel en gasten. Het onderzoek geeft aan dat de kwaliteit van consumptieve diensten divers is.

Opvallend en minder goed nieuws voor de cateraars is dat alle deelnemers een lage score krijgen op product en service. Wel wordt een hoge kwaliteit verkregen op het gebied van catering van evenementen. Over het algemeen behalen stedelijke gemeenten een hogere kwaliteitsscore dan middelgrote- of grote gemeenten.

Wat verder opvalt is dat lagere kosten voor consumptieve diensten niet ten koste gaan van kwaliteit. Sterker: middelgrote gemeenten ( 243,9 per fte) maken op dit vlak aanzienlijk meer kosten dan grote (128,32 per fte) en stedelijke gemeenten (142,65 per fte).