nieuws

Nieuwe stichting voor gezonde voeding op school

Catering

Een nieuwe stichting moet ervoor gaan zorgen dat gezonde voeding op scholen daadwerkelijk van de grond komt. Nu gebeurt dat niet of onvoldoende, aldus de oprichters. ‘Programma’s mislukken en doelstellingen worden niet gehaald, omdat partijen die het ‘handvest Gezonder Voedingsaanbod’ hebben ondertekend geen of weinig belang in de markt hebben.

Nieuwe stichting voor gezonde voeding op school

Tijd dus voor een ander initiatief, aldus de oprichters. ‘Ontwikkeld vanuit jarenlange marktervaring en samenwerking tussen alle partijen uit het onderwijs. Een initiatief waarin partijen deelnemen die de eigenlijke partners behoren te zijn van het Convenant gezond gewicht. Het initiatief wordt ontwikkeld onder de naam Stichting voor Nederlandse Onderwijs Cateraars en direct belanghebbenden.’

Doelstelling van de stichting is om door onderlinge samenwerking een bundeling van krachten te realiseren, zodat de belangen van catering in het onderwijs ook daadwerkelijk worden behartigd voor bedrijven die het merendeel van de omzet uit onderwijscatering halen. ‘Daarbij wordt door de stichting continu samenwerking met het onderwijs en de overheid gezocht binnen een aantal commissies.’

In opdracht van het bestuur van de stichting zullen er ‘commissies worden geactiveerd’. In deze commissies hebben vertegenwoordigers uit het onderwijs, bedrijfsleven en de overheid zitting. De stichting start met drie commissies: Gezond en Duurzaam, Kwaliteit en Financieel en Juridisch.

Reageer op dit artikel