nieuws

‘Verbod op zwavel bedreigt biologische fruitteelt

Horeca

Als zwavel straks in Nederland niet meer mag worden gebruikt voor de bescherming van gewassen, is het onmogelijk verder te gaan met biologische fruitteelt. Dat stelt de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) woensdag naar aanleiding van de dreiging dat zwavel per 1 november niet meer is toegestaan.

Zwavel wordt onder meer ingezet tegen schurft in appel en hagelschotziekte in pruim. Het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB) weigert de aanvraag voor verlenging van het middel in behandeling te nemen. Dat komt omdat niet alle gevraagde studies zijn uitgevoerd en aangeleverd. Het dossier is volgens het CTB niet volledig.
De NFO vindt dat de Nederlandse regels te streng zijn en niet in de pas lopen met die in de rest van Europa. Fabrikanten van de gewasbeschermingsmiddelen richten zich met het onderzoek en het aanleggen van de dossiers op de Europese markt. Dat betekent dat ze niet voldoen aan de striktere eisen van Nederland.
De organisatie vindt het toelatingsbeleid krom. Aan de ene kant moet het gewasbeschermingsbeleid de duurzame productie in Nederland bevorderen, maar in de praktijk is dit juist niet het geval. Door dit beleid verdwijnen volgens de NFO middelen die voor de biologische en geïntegreerde teelt nodig zijn, met als gevolg dat de producten van deze teelt niet meer rendabel kunnen zijn.

Reageer op dit artikel