nieuws

Geenemans wil één CAO-heffing

Horeca

Koninklijk Horeca Nederland (KHN) wil af van de wirwar aan stichtingen en fondsen die in het leven zijn geroepen om CAO-taken uit te voeren en waarvoor apart premies moeten worden afgedragen. In plaats daarvan moet er één nieuw branche-instituut komen met een beperkt aantal taken op het gebied van arbeidsmarkt, scholing en arbeidsvoorwaarden.

KHN-voorzitter Jan Geenemans kondigde dat vorige week aan tijdens het congres van KHN in Maastricht. De bedoeling is dat er straks één allesomvattende CAO-premie wordt geheven om alle taken mee uit te voeren. Het plan maakt deel uit van de reorganisatie van bedrijfstakorganisaties waarmee KHN een paar jaar geleden is begonnen. Deze aanpak heeft al geleid tot een kleiner en efficiënter – en voor de horecaondernemers goedkoper – bedrijfschap Horeca en Catering. Geenemans vindt nu ook dat de sociale fondsen in de horeca transparanter en goedkoper moeten. Het nieuwe instituut moet één bestuur krijgen dat de besturen van onder meer de SVGL (Stichting Voorlichting en Geschillenbehandeling Leerlingen), het FBI (Fonds Bevordering Intreding) en de stichting Sociaal Fonds Horeca (SFH) vervangt. Volgens de KHN-voorzitter is een gebrek aan centrale coördinatie er de oorzaak van dat besturen niet altijd van elkaar weten waar ze mee bezig en dat werkt inefficiënt.

Incasso
De SBH (Stichting Beheer Horecasecretariaten) zal als incassobureau actief blijven. Overigens blijft het in de toekomst de bedoeling dat vanuit een nieuw fonds de sociale partners (KHN, FNV Horecabond en Bedrijvenbond CNV) rechtstreeks gelden ontvangen, zoals nu ook gebeurt uit het Sociaal Fonds Horeca. Geenemans vindt echter dat de partners zichzelf, voor wat hun inkomsten betreft, zo min mogelijk afhankelijk moeten maken van de fondsbijdragen die goed zijn voor miljoenen guldens. Ze moeten ook zonder dat geld hun broek op kunnen houden. KHN wil door middel van een lagere premie de bijdragen dan ook beperken.Geenemans wil de herstructurering van de fondsenstichtingen binnen tweeënhalf jaar realiseren. Hij zegt overigens dat de plannen niet zijn ingegeven door de recente kritiek van VVD-Tweede Kamerlid Geert Wilders, die bij minister Vermeend heeft gepleit voor meer transparantie van de fondsen in de verschillende bedrijfstakken. ‘Absoluut niet, we zijn al een jaar bezig met dit plan. En een jaar geleden had Geert Wilders nog nooit van sociale fondsen gehoord.’

Reageer op dit artikel