nieuws

Geen extra geld Holland Festival

Horeca

De Amsterdamse wethouder van financiën G. Dales ziet er weinig heil in extra geld te steken in het Holland Festival 2002, dat volgende zomer in de hoofdstad gehouden wordt. Dat zei hij donderdagavond op persoonlijke titel.

Dales acht het uitgesloten dat extra subsidie een half jaar voor dat het festival plaatsheeft, nog iets kan bijdragen aan de verbetering van de artistieke kwaliteit van het festival. De wethouder, zelf van 1988 tot 1991 zakelijk directeur van het festival, stelt dat het zo kort tevoren onmogelijk is nog interessante programmeringen binnen te halen. ‘Dan ben je bezig met het vullen van gaten en het binnenhalen van niet-interessante producties.’

Dales vindt niet dat het festival in gevaar mag worden gebracht. ‘Als een bescheiden financiële bijdrage van de gemeente het horrorscenario kan afwenden dat het festival helemaal wegvalt, dan vind ik dat we dat moeten doen.’

Cultuurwethouder S. Bruines, staatssecretaris Van der Ploeg en het Holland Festival zijn nog in gesprek over bijdrage van 1 miljoen gulden extra voor 2002. Dat bedrag zou moeten bestaan uit 4 ton van het Rijk, 4 ton van de gemeente Amsterdam en maximaal 2,5 ton uit een subsidiepot voor internationale uitstraling van de Nederlandse kunst, de zogeheten HGIS-gelden. Dales zei de voorstellen van Bruines te willen afwachten, maar vindt dat het Rijk meer zou moeten bijdragen dan de gemeente.

Dales zei het wel eens te zijn met de adviezen van de Raad voor Cultuur en de Amsterdamse Kunstraad die stellen dat het festival moet uitgroeien tot een groter evenement met meer internationale allure. Hij vindt dat de financiële vertaling daarvan onderdeel moet worden van de onderhandelingen voor het programakkoord na de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. Ook Van der Ploeg heeft gesteld dat er ruimte kan zijn voor meer geld in de toekomst, maar dat dan inhoud en leiding van het festival moeten worden heroverwogen.

De financiële onzekerheid was vorige maand aanleiding voor het bestuur op te stappen. Het concludeerde dat het niet langer de verantwoordelijkheid kan dragen. Er rest nu nog slechts een noodbestuur.

Reageer op dit artikel