nieuws

Actiedreiging ondanks CAO-onderhandelingen

Horeca

Ondanks het feit dat de FNV Horecabond op donderdag 14 november met Koninklijk Horeca Nederland (KHN) om de tafel gaat, blijft de bond dreigen met acties. Die acties, wanneer en waar is niet bekend, zijn een direct gevolg van het ultimatum dat de bond enkele honderden werkgevers heeft gesteld. Tot en met afgelopen dinsdag konden werkgevers te kennen geven akkoord te gaan met looneisen van de bond. Ze konden dat doen door een overeenkomst ondertekend terug te sturen. Wie niet of negatief reageerde, is doelwit van vakbondsacties.

De bond kreeg overigens slechts 74 reacties op het ultimatum. In de meeste gevallen ging het om de standaardbrief van KHN-leden. Daarin stond dat als de bond wil onderhandelen, ze welkom is op het aanstaande overleg van KHN en vakbond De Unie.

De FNV Horecabond heeft te kennen gegeven op 14 november met KHN van gedachten te willen wisselen over modernisering van de CAO. Zeker tot die tijd kunnen er acties plaatsvinden, zegt voorzitter Ben Francooy. Hij wil het gesprek met KHN niet de status van CAO-onderhandelingen toekennen. KHN wil namelijk compleet nieuwe onderhandelingen beginnen, terwijl de bond verder wil gaan waar de besprekingen deze zomer ophielden. Werknemers liepen daardoor een loonsverhoging mis.

KHN bevestigt overigens dat bij het gesprek op 14 november ook de vakbonden De Unie en CNV Horeca aanwezig zijn. Sinds kort is er weer enige toenadering tussen KHN en de CNV Horeca. Die laatste heeft – het overleg afwachtend – niet het voornemen acties te voeren.

Reageer op dit artikel