nieuws

Duvel Moortgat: nettowinst stijgt 12,8 procent

Horeca

De Belgische brouwer Duvel Moortgat realiseerde over de eerste helft van 2003 een netto groepswinst van EUR 2,8 miljoen, tegen EUR 2,5 miljoen een jaar eerder. De omzet steeg van EUR 27,5 miljoen tot EUR 31,5 miljoen. Voor het volledige boekjaar herhaalt de groep de verwachting van een omzetstijging met 5 tot 10 procent.

De nettowinst zou, behoudens onverwachte gebeurtenissen, ten minste in lijn moeten liggen met die van 2002 of EUR 5,95 miljoen.

De omzetstijging met 14,25% over de eerste jaarhelft blijft volgens de groep beperkt tot 10,4% als geen rekening wordt gehouden met de volledige consolidatie van Ommegang in de VS en als ook de huuropbrengsten van de vastgoedpoot MIS ten belope van EUR 556.800 buiten beschouwing worden gelaten. In de eerste helft van 2002 werden die opbrengsten nog als diverse bedrijfsopbrengsten geboekt.

De bedrijfswinst steeg met 7,4%, van EUR 5 miljoen tot 5,4 miljoen, ondanks hogere afschrijvingen ten belope van EUR 156.000. De bedrijfskasstroom of ebitda steeg van EUR 7,7 miljoen tot 8,1 miljoen.

Voor het volledige boekjaar verwacht de groep een 5 tot 10% hogere omzet en een nettowinst in lijn met 2003.

De nettowinst zou, behoudens onverwachte gebeurtenissen, ten minste in lijn moeten liggen met die van 2002 of EUR 5,95 miljoen.

De omzetstijging met 14,25% over de eerste jaarhelft blijft volgens de groep beperkt tot 10,4% als geen rekening wordt gehouden met de volledige consolidatie van Ommegang in de VS en als ook de huuropbrengsten van de vastgoedpoot MIS ten belope van EUR 556.800 buiten beschouwing worden gelaten. In de eerste helft van 2002 werden die opbrengsten nog als diverse bedrijfsopbrengsten geboekt.

De bedrijfswinst steeg met 7,4%, van EUR 5 miljoen tot 5,4 miljoen, ondanks hogere afschrijvingen ten belope van EUR 156.000. De bedrijfskasstroom of ebitda steeg van EUR 7,7 miljoen tot 8,1 miljoen.

Voor het volledige boekjaar verwacht de groep een 5 tot 10% hogere omzet en een nettowinst in lijn met 2003.

Reageer op dit artikel