nieuws

Verantwoordelijkheid bij reïntegratie valt MKB’er zwaar

Horeca

De verantwoordelijkheden die werkgevers vanuit wet- en regelgeving rond reïntegratie krijgen opgelegd, worden in de praktijk als te zwaar ervaren. MKB-ondernemers, waaronder horeca valt, zijn wel duidelijk bereid zich in te spannen om hun zieke werknemers te begeleiden en ondersteunen. Enkele maatregelen voeren echter te ver.

Dit blijkt uit onderzoek van EIM naar de manier waarop werkgevers in het MKB omgaan met de begeleiding en reïntegratie van hun zieke werknemers.

Werkgevers stellen grenzen Werkgevers in het MKB zien positieve elementen in diverse maatregelen op het gebied van reïntegratie. Zij geven hierbij echter aan dat er grenzen zijn aan de hun toebedeelde verantwoordelijkheden vanuit wet- en regelgeving. Zowel over de invoering van de loondoorbetalingsplicht van een jaar (Wulbz) als de toegenomen financiële verantwoordelijkheid bij arbeidsongeschiktheid voor werkgevers (Pemba) zijn veel negatieve reacties te horen.

De kritiek richt zich met name op de grote verantwoordelijkheid voor werkgevers op het terrein van ziekte, arbeidsongeschiktheid en reïntegratie van werknemers en de geringe verantwoordelijkheid voor werknemers in deze wetten.

Ook wordt sterk negatief gereageerd op de hun toebedeelde verantwoordelijkheid voor reïntegratie buiten het eigen bedrijf, een verplichting die is vastgelegd in de Regeling Suwi. Belangrijk punt van kritiek is dat werkgevers deze verantwoordelijkheid te ver vinden gaan omdat het een taak betreft die buiten hun terrein ligt.

Relatief positief zijn de MKB-ondernemers over de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter. Als belangrijk voordeel van de wet wordt gezien dat procedures over de manier waarop gehandeld moet worden bij ziekte nu duidelijk zijn vastgelegd en dat helder is op welke momenten actie genomen moet worden.

Verder wordt als positief punt beschouwd dat ook werknemers in deze wet een eigen verantwoordelijkheid krijgen toebedeeld ten aanzien van hun eigen reïntegratieproces wat bij niet (voldoende) nakomen kan worden bestraft. Daarnaast reageren de werkgevers positief over het aanbod van instrumenten waar zij vanuit de wet Rea gebruik van kunnen maken.

Wilt u dit nieuwsbericht en andere horecanieuwsberichten iedere maandag enwoensdag in uw mailbox ontvangen? Meld u dan hieronder aan als abonnee van de gratisHorecanieuwsbrief van Zibb.nl/horeca.

Uw e-mailadres:


Dit blijkt uit onderzoek van EIM naar de manier waarop werkgevers in het MKB omgaan met de begeleiding en reïntegratie van hun zieke werknemers.

Werkgevers stellen grenzen Werkgevers in het MKB zien positieve elementen in diverse maatregelen op het gebied van reïntegratie. Zij geven hierbij echter aan dat er grenzen zijn aan de hun toebedeelde verantwoordelijkheden vanuit wet- en regelgeving. Zowel over de invoering van de loondoorbetalingsplicht van een jaar (Wulbz) als de toegenomen financiële verantwoordelijkheid bij arbeidsongeschiktheid voor werkgevers (Pemba) zijn veel negatieve reacties te horen.

De kritiek richt zich met name op de grote verantwoordelijkheid voor werkgevers op het terrein van ziekte, arbeidsongeschiktheid en reïntegratie van werknemers en de geringe verantwoordelijkheid voor werknemers in deze wetten.

Ook wordt sterk negatief gereageerd op de hun toebedeelde verantwoordelijkheid voor reïntegratie buiten het eigen bedrijf, een verplichting die is vastgelegd in de Regeling Suwi. Belangrijk punt van kritiek is dat werkgevers deze verantwoordelijkheid te ver vinden gaan omdat het een taak betreft die buiten hun terrein ligt.

Relatief positief zijn de MKB-ondernemers over de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter. Als belangrijk voordeel van de wet wordt gezien dat procedures over de manier waarop gehandeld moet worden bij ziekte nu duidelijk zijn vastgelegd en dat helder is op welke momenten actie genomen moet worden.

Verder wordt als positief punt beschouwd dat ook werknemers in deze wet een eigen verantwoordelijkheid krijgen toebedeeld ten aanzien van hun eigen reïntegratieproces wat bij niet (voldoende) nakomen kan worden bestraft. Daarnaast reageren de werkgevers positief over het aanbod van instrumenten waar zij vanuit de wet Rea gebruik van kunnen maken.

Wilt u dit nieuwsbericht en andere horecanieuwsberichten iedere maandag enwoensdag in uw mailbox ontvangen? Meld u dan hieronder aan als abonnee van de gratisHorecanieuwsbrief van Zibb.nl/horeca.

Uw e-mailadres:


Reageer op dit artikel