nieuws

Huis aan de Cauberg wordt zorghotel

Horeca

Het Huis aan de Cauberg, een beroemd en eeuwenoud kloostercomplex in Valkenburg, zal in 2003 in gebruik worden genomen als ‘Care-hotel & Residence Cauberg’. Het zorghotel zal dan deel gaan uitmaken van de European Care Hotels (ECH), een snel groeiend Europees netwerk van zorghotels.

Huis aan de Cauberg wordt zorghotel

De ECH is voortgekomen uit de Nederlandse Vereniging van Particuliere Woon- en Zorgvoorzieningen NeVeP, die diverse soorten zorgvoorzieningen onder haar hoede heeft.European Care Hotels zijn hotels die aan mensen die afhankelijk zijn van zorg en/of verpleging verblijfs- of huisvestingsmogelijkheden aanbiedt. Dit kan dus zowel van korte als van langere duur zijn. Wonen en service in deze voorzieningen komen overeen met de standaards die van een normaal hotel verwacht mogen worden.

Het Huis aan de Cauberg ligt aan de voet van de Valkenburgse ‘berg’, op loopafstand van het centrum. Als alle nu nog lopende procedures zijn afgerond, staat een ingrijpende verbouwing van het oude klooster op stapel. De buitenmuren blijven staan, maar worden voorzien van extra ramen. Binnen in het pand wordt de bestaande, vijf meter hoge ruimte opgesplitst zodat een extra etage ontstaat. Uiteraard wordt er ook een liftvoorziening aangelegd in het kloostercomplex.Het nieuwe zorghotel van de NeVeP zal naar verwachting vooral als vakantieverblijf gaan dienen voor mensen die niet zelfstandig op vakantie kunnen. Maar ook wordt gedacht aan het verblijf van mensen die op een wachtlijst staan om in een verpleeg- of verzorgingshuis terecht te kunnen. De plaats op de wachtlijst komt hiermee niet in het geding. Daarnaast komt een aantal appartementen beschikbaar voor permanente bewoning. Elk appartement in het Huis aan de Cauberg beschikt straks over een aparte slaapkamer, een rolstoeltoegankelijke badkamer en een kitchenette.

In principe is het natuurlijk wel zo dat de afnemer van de diensten van dit private initiatief zelf voor de kosten opdraait. Hier zijn echter uitzonderingen op te bedenken. Zo kunnen hulpbehoevenden aan wie een persoonsgebonden budget is toegekend, het zorgdeel uit de trekkingsrechten betalen. Bovendien kunnen mensen met een thuiszorgindicatie in sommige gevallen de geïndiceerde handelingen uit de AWBZ ontvangen. Dit toekomstige European Care Hotel valt officieel onder de NeVeP Totaalvoorziening (NTV), een onderdeel van de NeVeP. NeVeP Totaalvoorziening houdt zich bezig met het zoveel mogelijk zelfstandig onderbrengen van zorg- of hulpbehoevenden in particuliere, vaak bijzondere locaties.

De locaties beschikken in ieder geval over een eigen artsenruimte, een zusterpost, administratie, een winkeltje, een kapsalon en een restaurant. De NTV zorgt voor een 24-uurs zorggarantie, zodat er altijd hulp aanwezig is. Geïndiceerde hulp wordt conform de wens van de bewoner geleverd via reguliere of particuliere zorgaanbieders. Het hele project wordt opgezet in samenwerking met omringende ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen, thuiszorginstellingen etc.

Reageer op dit artikel