nieuws

Onvoldoende inzicht in kredietrisico MKB

Horeca

Banken hebben het kredietrisico van ondernemingen onvoldoende in kaart. Daardoor zijn ze minder geneigd tot kredietverstrekking aan het MKB, waaronder horecabedrijven.

Onvoldoende inzicht in kredietrisico MKB

Dit heeft als gevolg dat het de groei van ondernemingen belemmert. Dat concludeert Frieda Rikkers in haar proefschrift, dat zij 26 februari aan de Nyenrode Business Universiteit verdedigt.

Een beter inschatting van het kredietrisico van MKB-financieringen leidt volgens Rikkers tot een efficiëntere toewijzing van financiële middelen. Zo krijgen de juiste bedrijven een krediet, wat de economie als geheel stimuleert.

Voglens Rikkers heeft een toenemend aantal MKB-bedrijven immateriële vaste activia, zoals goodwill, op de balans staan. Dit beïnvloedt de op de jaarrekening gebaseerde indicatoren van wanbetaling aanzienlijk, stelt Rikkers.

De reden hiervoor is dat immateriële activa bij gedwongen verkoop vaak nauwelijks of geen waarde hebben en immateriële activa kunnen gebruikt worden om de jaarrekening te manipuleren.

De resultaten van het onderzoek tonen echter aan dat kredietrisicomodellen die gebruik maken van ratio’s waar de balans niet is gecorrigeerd voor de immateriële vaste activa een significant betere indicatie van kredietrisico geven. Dit toont aan dat banken wat betreft immateriële vaste activa een te conservatief beleid voeren.

Reageer op dit artikel