nieuws

Coosto Index vergelijkt merken op Twitterimpressies

Horeca

Coosto heeft de Coosto Index gelanceerd, een publiek toegankelijke merkenindex gebaseerd op het aantal Twitterimpressies. De index vergelijkt het aantal impressies op Twitter van honderden merken met elkaar. De merkenindex baseert zich op Nederlandse Twitterdata, maar zowel Nederlandse als buitenlandse merken worden tegen het licht gehouden.

Coosto Index vergelijkt merken op Twitterimpressies

Naast de algemene merkenlijst worden verschillende branches met elkaar vergeleken en is het voor iedereen mogelijk zijn eigen merk in te voeren. De Coosto Index is gratis en voor iedereen beschikbaar.

Twitterimpressie

Een impressie op Twitter is het aantal keren dat een merk in een Nederlandse tweet aan iemand getoond is. Coosto berekent de score door per tweet waar het merk in voorkomt, het aantal volgers van de schrijver bij de score op te tellen. Als Coosto op Twitter praat over ING, dan worden de ruim 2.000 Twittervolgers van Coosto bij de score van ING opgeteld.

Index

De merkenindex toont in de lijsten de data van de afgelopen week. Als er achter een merk 654k staat, houdt dat dus in dat het betreffende merk 654.000 impressies heeft gehad op Twitter in de afgelopen week. De Coosto Index wordt iedere dag in de vroege ochtend geactualiseerd.
Bekijk hier de Coosto Index voor biermerken.

Reageer op dit artikel