nieuws

Meer nodig om economie te laten groeien

Horeca

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat er meer nodig is om de economie te laten groeien dat het kabinet nu doet. Dat laten de organisaties weten in reactie op de Miljoenennota.

Meer nodig om economie te laten groeien

Het kabinet heeft volgens VNO-NCW en MKB-Nederland onder de omstandigheden een begrijpelijke begroting gemaakt, maar voor het terugbrengen van de groei van de economie is meer nodig.

De lastenverlichting is bescheiden in het licht van de lastenverzwaringen in de afgelopen jaren voor bedrijven en burgers, stellen de organisaties. De laatsten zitten in veel gevallen ook nog met woningschulden.

De organisaties roepen de politiek op om de komende belastingherziening te gebruiken voor een aanzienlijke netto lastenverlichting. Dat biedt perspectief op het weer aan de gang helpen van de binnenlandse economie. Ook van groot belang is dat overheid en ondernemers hun gezamenlijke exportinspanningen vergroten. Daar is nog veel winst en werk te behalen.

Vakbond FNV laat bij monde van voorzitter Tom Heerts weten dat het kabinet de afgelopen maanden veel heeft gesproken over werk en dat het nu tijd is voor daden. ‘Hoewel de werkloosheid volgens de ramingen in 2015 licht daalt, met 15.000 personen, en de economie licht groeit, ontbreekt het aan de ambitie om voor een snellere daling van de werkloosheid te zorgen. Concrete werkloosheidsmaatregelen missen we in de plannen’, aldus Heerts.

Reageer op dit artikel