nieuws

Verhuur privéslaapruimte via Airbnb wordt lastiger

Hotel

Het Hof in Amsterdam heeft bepaald dat het verhuren van een eigen huis voor een korte periode onder ‘bedrijfsmatige exploitatie’ valt. Dat betekent dat het voor Amsterdammers een stuk lastiger wordt om hun particuliere woonruimte te verhuren via Airbnb.

Verhuur privéslaapruimte via Airbnb wordt lastiger

Volgens het vonnis is het verhuren van het appartement voor korte periode in strijd met de splitsingsakte. Dit omdat de ‘short stay formule’ onder commerciële exploitatie valt. In het overgrote deel van de woningen die onder een vereniging van eigenaren (vve) valt, is verhuren via Airbnb daarom niet toegestaan.

Door de uitspraak zijn er nieuwe voorwaarden om een woning te verhuren. Naast toestemming van de vve moet de eigenaar zelf ook nog in het huis wonen. Verder is het niet toegestaan om bedrijfsmatige verhuur te verrichten en mogen niet meer dan vier personen in de ruimte slapen. Ook moet de verhuurder toeristenbelasting gaan betalen.

Volgens vastgoedrecht-advocaat Thomas van Vugt van AMS Advocaten is de kans groot dat vve’s nu actiever woningeigenaren gaan aanpakken op Airbnb-verhuur. ‘De uitspraak is juridisch in de haak, maar dit is een teleurstelling voor veel mensen die in deze barre tijden extra geld proberen bij te verdienen. Omdat ze hun woonlasten niet kunnen opbrengen of omdat het ze niet lukt om hun tweede woning te verkopen’, aldus Van Vugt op DeVolkskrant.nl.

Reageer op dit artikel