nieuws

FNV: Fletcher hotels overtrad Fusiegedragsregels bij fusie Princess Hotels

Hotel 2567

Fletcher Hotels, EHP Holding BV en Princess Hotels hebben de Fusiegedragsregels van de SER (Sociaal Economische Raad) volgens FNV Horeca in ernstige mate overtreden door de fusieplannen met Princess Hotels niet tijdig te melden aan de vakbonden. FNV meent dat de bonden hierdoor te laat geïnformeerd zijn, waardoor de belangen van de medewerkers niet gewaarborgd konden worden. Volgens Fletcher verliep de afhandeling van de overname heel snel, waardoor tussen de melding en de daadwerkelijke deal weinig tijd zat.

FNV: Fletcher hotels overtrad Fusiegedragsregels bij fusie Princess Hotels

‘We vinden het onacceptabel dat wij niet vooraf zijn geïnformeerd over de fusieplannen van Fletcher Hotels’, zegt FNV Horeca. ‘We zijn direct tot actie overgegaan door van dit wangedrag melding te maken bij de SER.’ Naast het indienen van de klacht heeft FNV Horeca Fletcher Hotels aangeschreven om in gesprek te gaan. ‘Fletcher Hotels heeft hierop geen enkel initiatief getoond om het overleg met FNV Horeca aan te gaan, ook niet toen we daar nadrukkelijk en herhaaldelijk om verzocht hebben.’

Cfo Edwin van Heteren van Fletcher Hotels zegt dat FNV al heel lang probeert met de hotelgroep aan tafel te komen, en dit nu aangrijpt om mogelijk een voet tussen de deur te zetten. ‘We hebben er rondom de overname van Princess Hotels voor gekozen om de vakbonden, pers en buitenwereld op één moment te informeren, om zo zelf de regie over de berichtgeving te houden.’

Dat is gebeurd op de dag dat de handtekening gezet werd. Eerder kan niet, meent Van Heteren. Vervolgens was alles binnen een week in kannen en kruiken, waardoor de bonden inderdaad weinig tijd hadden ernaar te kijken. ‘Maar de toon van FNV is nu wel erg eenzijdig.’

Oordeel SER over klacht FNV Horeca

De klacht van FNV Horeca is door de SER gegrond verklaard, zegt FNV. De overtreding heeft een ernstig karakter en is ernstig verwijtbaar, zo luidt het oordeel van de Geschillencommissie Fusiegedragsregels van de SER. ‘De SER heeft gezegd: Fletcher, dat moet je niet meer zo doen. Hun oordeel wordt gepubliceerd in de Staatscourant, daarmee is voor ons de kous af’, vindt Van Heteren. ‘Niemand leest dat, daarom besteedt FNV er nu aandacht aan.’

>Lees ook: Ceo Rob Hermans zag Fletcher groeien van 6 naar 74 hotels

Volgens FNV is Fletcher Hotels van mening dat de Fusiegedragsregels louter op basis van vrijwilligheid gevolgd hoeven te worden. ‘Tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en onafhankelijken is echter een consensus bereikt over de Fusiegedragsregels om de belangen van medewerkers bij een fusie te beschermen met als doel een zuivere zelfregulering in de branche’, vindt FNV.

‘Het naleven van de Fusiegedragsregels is daarom niet geheel vrijblijvend. De vakbonden moeten door de fusiepartijen tijdig geïnformeerd worden over een op handen zijnde fusie, zodat zij invloed kunnen uitoefenen op de gevolgen voor de medewerkers. De vakbonden kunnen de ondernemingsraad informeren over hun oordeel over de fusie. Met die informatie kan de ondernemingsraad een advies aan de ondernemer uitbrengen.’

‘Wij zijn niet verplicht de bonden vooraf in te lichten’, zegt Van Heteren. Ook voegt hij toe dat de belangen van de werknemers van Princess niet zijn geschaad bij de overname in februari 2017. ‘We hebben alle geldende arbeidsvoorwaarden overgenomen. In het proces is van letterlijk een handvol mensen in goed overleg afscheid genomen, maar 99 procent van de Princess-mensen werkt nu met veel plezier bij Fletcher.’

 

 

Reageer op dit artikel