nieuws

Bijzonder Beheer-bedrijf Partycentrum Twee Gebroeders stopt

Restaurant 3946

Restaurant en zalencentrum Twee Gebroeders in Etten-Leur stopt aan het einde van dit jaar. Het bedrijf valt al ruim vijf jaar onder Bijzonder Beheer van de lokale Rabobank en heeft nu geen overeenstemming bereikt met de pandeigenaar over het aflopende huurcontract.

Bijzonder Beheer-bedrijf Partycentrum Twee Gebroeders stopt
De Twee Gebroeders: Raymond en Maurice van Rijn

De ondernemers, twee broers, Raymond (43) en Maurice (46)  van Rijn, vallen al vijf jaar onder bijzonder beheer. Ze zeggen dat ze met de eigenaar van het pand niet tot overeenstemming zijn gekomen over verlenging van het aflopende huurcontract.

De pandeigenaar heeft een ander verhaal en zegt dat hij de broers niet meer als huurder wenst. ‘Er is sprake van een forse huurachterstand.’ In de regionale krant BD spreekt de pandeigenaar zelfs van een ‘lange lijdensweg’ waarna hij de rechter inschakelde en gelijk kreeg.

‘In die tien jaar hebben ze niet één keer aan de afgesproken huurprijs voldaan. In crisistijden ben ik de exploitanten altijd tegemoetgekomen, maar eens houdt het op.’ Volgens Raymond van Rijn klopt die lezing van de eigenaar niet. Inhoudelijk wil hij daar echter niet verder op ingaan.

Alle feesten en partijen die in de agenda stonden voor na 1 november 2017 proberen de twee broers nu bij collega’s onder te brengen tegen gelijke condities.

Bijzonder Beheer: herstelplan

Partycentrum de Twee Gebroeders in Etten-Leur zit al sinds 2013 in Bijzonder Beheer van de lokale Rabobank. De bedoeling is dat de bank deze bedrijven begeleidt naar een financieel gezonde situatie. In ruil daarvoor schroeft de bank de rente op. In het geval van De Twee Gebroeders met 6,2 procent naar 10,1 procent.

De pandeigenaar ging in 2016 akkoord met een herstelplan voor De Twee Gebroeders met als doel het bedrijf uit Bijzonder Beheer te krijgen. Eric Hokke van Horeca Advies Werkt, schreef dit herstelplan voor de Twee Gebroeders in Etten-Leur om hen uit handen van Bijzonder Beheer te krijgen. Hokke is nu echter niet meer betrokken bij het horecabedrijf. ‘De familie koos er zelf voor mijn diensten niet meer af te nemen,’ zegt Hokke. ‘Van de actuele situatie ben ik dan ook niet meer geheel op de hoogte.’

Bijzonder Beheer

De Twee Gebroeders: Raymond en Maurice van Rijn

‘Die begeleiding naar een financieel gezonde situatie? Daar klopt geen snars van. We betalen wel extra rente, maar wachten nog steeds op advies. Wij zijn een marionet en de bank heeft de touwtjes in handen,’ zei Raymond van Rijn begin 2016 tegen Misset Horeca in een interview over hun situatie. ‘Wij zijn aan onze vierde accountmanager toe.’

 

Nadat Misset Horeca in 2016 bij de bank de feiten in deze zaak checkte – hoor en wederhoor – ging de bank direct het gesprek aan met de ondernemers. Zowel bank als pandeigenaar gingen destijds akkoord met het herstelplan dat de familie Van Rijn door Hokke liet opstellen.

1 november 2017 dicht

De broers weten nog niet wat ze  na 1 november 2017 gaan doen. Raymond van Rijn zegt hierover tegen het Brabants Dagblad: ‘Het liefst blijf ik in de horeca. Er zullen best wel wat deuren opengaan, maar eerst moeten we dit maar eens goed laten bezinken.’

Leestips:

Twee Gebroeders vecht vier jaar tegen Bijzonder Beheer

Renteverlaging voor bedrijf in bijzonder beheer

Blijf uit handen van Bijzonder Beheer

Reageer op dit artikel