Leden FNV Horecabond akkoord met nieuwe organisatie

Leden FNV Horecabond akkoord met nieuwe organisatie

De leden van FNV Horecabond gaan akkoord met het oprichten van De Nieuwe Vakbeweging. FNV Horecabond zal op 23 juni de oprichtingsakte ondertekenen.

Een verschil tussen de huidige FNV structuur en de structuur van De Nieuwe Vakbeweging is dat de organisatie veel meer gericht is op de sector waarin de werknemers werkzaam zijn.

‘FNV Horecabond werkt al jaren succesvol volgens dit systeem voor de sectoren horeca, catering en recreatie, het is voor onze leden zeer herkenbaar. Het wordt door leden als prettig ervaren dat zij gericht geïnformeerd worden over het werken in hun sector’, aldus Ben Francooy, voorzitter FNV Horecabond.

Daarnaast krijgen leden binnen De Nieuwe Vakbeweging directe zeggenschap. Daardoor vormen zij een sterke koepel richting het kabinet en centrale werkgeversorganisaties. FNV Horecabond staat volledig achter deze zeggenschap. Deze beslissing strookt met het besluit dat onlangs op het ledencongres is genomen, om leden van FNV Horecabond directe zeggenschap te geven.

FNV Horeca, FNV Catering en FNV Recreatie zijn onderdeel van FNV Horecabond. Zij behartigen de collectieve belangen van alle horeca-, catering- en recreatiemedewerkers op het gebied van werk en inkomen, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.