Gerrit Greveling voorzitter Alliance

Gerrit Greveling wordt de nieuwe voorzitter van de Alliance Gastronomique. Greveling vervangt John Beeren, die aan het eind van zijn termijn eind dit jaar de voorzittershamer neerlegt.