Retailagenda: meer ruimte voor horeca in winkels

Retailagenda: meer ruimte voor horeca in winkels

Winkeliers moeten meer ruimte krijgen om horeca-activiteiten te ontplooien. Dat is een van de maatregelen die de overheid wil doorvoeren om winkeliers te helpen en om leegstand in binnensteden tegen te gaan.

Het kabinet komt vandaag met de 'Retailagenda', een pakket van afspraken van marktpartijen en overheden om 'een gezonde, vernieuwende en kansrijke retailsector te creëren'.

Eén van die maatregelen is dat winkeliers voortaan sneller een vergunning moeten krijgen om hun zaak uit te breiden met horeca. Verder worden de hoge huren die vastgoedbazen vragen aangepakt en komt er 40 miljoen euro beschikbaar aan extra leningen voor het midden- en kleinbedrijf.

De Retailagenda is tot stand gekomen na samenwerking door vertegenwoordigers van Detailhandel Nederland, Thuiswinkel.org, IVBN, Vastgoedbelang, MKB Nederland, VNO-NCW, Rabobank, IPO, VNG, G32 stedennetwerk en het ministerie van Economische Zaken