KHN weigert Retailagenda te ondertekenen

KHN weigert Retailagenda te ondertekenen

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) vindt het geen goede zaak dat winkels horeca-activiteiten mogen ontplooien zoals in de zogenaamde Retailagenda is opgenomen. Volgens KHN wordt hiermee het retailprobleem van lege winkels en teruglopende bezoekers een horecaprobleem en daarom heeft de branchevereniging de Retailagenda niet ondertekend.

Minister Kamp van Economische Zaken heeft gisteren de Retailagenda opgestuurd naar de Tweede Kamer. De Retailagenda is een pakket maatregelen, voorstellen en samenwerkingsvormen met als doel winkels te helpen en de bedrijvigheid in binnensteden te stimuleren.

Eén van de concrete afspraken in de Retailagenda is dat er meer ruimte voor winkels komt om horeca 'erbij te doen', zoals KHN dat verwoord. 'KHN vindt dit geen goede zaak: hiermee wordt het retailprobleem uiteindelijk een horecaprobleem. Ook leidt dit tot oneerlijke concurrentie: zolang de Drank- en Horecawet niet is aangepast, mag de horeca namelijk geen retailactiviteiten uitoefenen. Dit was de reden voor KHN om de Retailagenda niet te ondertekenen'.

KHN komt zelf met een drietal voorstellen om het probleem rond retailers op te lossen. Als eerst moet volgens KHN de overcapaciteit van winkels 'keihard worden aangepakt'. Verder moeten er minder regels komen voor ondernemers, vindt KHN. En de branchevereniging stelt dat provincies hun rol moeten pakken door gemeente te dwingen meer regionaal samen te werken.

Bekijk deze collectie

Wetgeving

In deze collectie alles over wetten en regels waar de horeca mee te maken heeft. Van de recente wijzigingen in de pensioenwet tot inzichten in de Bibob-regelgeving. Leer hoe je aan wet- en regelgeving voldoet en hoe je vergunningen aanvraagt.