Theo van Rensch stapt op als president Koksgilde

Theo van Rensch stapt op als president Koksgilde

Theo van Rensch stopt na drie jaar als president van het Koksgilde. 'Mijn visie en wat ik wil, wordt niet gedragen door de achterban en de sociëteiten', laat hij aan Misset Horeca weten. Ferdie Oldebijvank zegt namens het bestuur van het Koksgilde het tussentijdse vertrek van de voorman te betreuren.

Over de oorzaak voor zijn vertrek zegt Van Rensch: 'Door allerlei omstandigheden kan ik me niet meer motiveren. Ik heb in december tijdens een vergadering al aangegeven dat ik wil stoppen. Ik doe het met pijn in mijn hart.'

In the cloud

De afgelopen jaren stak Van Rensch veel tijd en energie in het vernieuwen en verjongen van de koksvereniging. 'Het gaat goed met het Koksgilde. We zijn gegroeid naar 3300 leden en de leden zijn tevreden. Ik wilde naar een modern 'Koksgilde in the cloud', met moderne digitale middelen van nu.' Dat riep wat wrijving op bij een aantal leden. 'Ik voelde me niet meer gesteund door de achterban en de sociëteiten.' Uiteindelijk hakte Van Rensch de knoop door om te stoppen. 'Het besturen van een vereniging vergt te veel tijd en is niet te combineren met een baan.' Van Rensch is docent aan het ROC van Amsterdam.

Jammer

In een reactie laat Ferdie Oldebijvank namens het bestuur van het Koksgilde weten dat er intern druk wordt gezocht naar een opvolger en dat deze tijdens de ledenvergadering in juni bekend wordt gemaakt. 'Het is jammer dat Theo vertrekt.'

Sneller

Olde Bijvank schrijft het vertrek toe aan allerlei zaken zoals de lastige combinatie van werk en privé met het besturen. Hij erkent dat er wel het een en ander is voorgevallen in de vereniging. 'Daar klap ik niet over uit de school.' Wel wil hij een nuancering aanbrengen. 'In een vereniging moet je langs verschillende circuits om beslissingen door te voeren en Theo wilde sneller dan de anderen. Dan kun je twee dingen doen: opstappen of bijstellen.'

Aanjager

Volgens de woordvoerder van het Koksgilde kan Van Rensch wel degelijk op brede steun rekenen. 'Theo heeft veel bereikt voor onze vereniging. Ons ledenaantal is gegroeid en verjongd en de wedstrijden zijn veranderd qua opzet. Hij is duidelijk de aanjager geweest en dat heeft hem veel inspanningen gekost.' Uit een recente enquête is gebleken dat de leden het gilde zien als 'Inspirerend, innovatief en modern.'