Exploitanten bierfietsen in actie tegen overlast

Exploitanten bierfietsen in actie tegen overlast

De exploitanten van bierfietsen in Amsterdam nemen maatregelen om de overlast terug te dringen. Ze gaan chauffeurs trainen zodat deze hun verantwoordelijkheid voor de groep beter kunnen nemen en de duur van de ritten verkorten. Bovendien komt er een limiet op het gebruik van alcohol en een verbod op versterkte muziek.

De maatregelen staan in een brief van burgemeester Eberhard van der Laan aan de gemeenteraad. Amsterdammers ervaren al lange tijd overlast van de bierfietsen in het centrum.

Biertap

Deze voertuigen met plek voor zeker tien personen en een biertap in het midden houden het verkeer geregeld op.

Bovendien zijn de dronken inzittenden vaak behoorlijk luidruchtig. Dit was voor de burgemeester aanleiding in gesprek te gaan met de bierfietsexploitanten.

Verbod

De gemeente onderzoekt ook of bierfietsen verboden kunnen worden. Als blijkt dat de maatregelen van de exploitanten niet werken, overweegt de hoofdstad de bierfietsen te verbieden.

Handhaven

De politie en gemeentelijke handhavers gaan controleren op overtredingen, maar dit werkt volgens de gemeente niet altijd.

'Optreden tegen een grote groep kan soms juist escalatie van de overlastsituatie tot gevolg hebben.'

Politiek

Wat de PvdA betreft, moet de bierfiets weg uit Amsterdam. 'De bierfiets met lallende toeristen levert niet alleen geluidsoverlast op, de kolossale fiets levert ook regelmatig gevaarlijke situaties op.'

Water en land

Er loopt nog een vergunningaanvraag van een exploitant voor zogeheten amfibikes, varende bierfietsen die zich op water en land kunnen voortbewegen.

Ook hier is protest tegen. Later wordt bekend of de vergunning wordt verstrekt.

Bron: ANP