Plaza De Frietkraam in actie voor lokale woonvorm

Plaza De Frietkraam in actie voor lokale woonvorm

Plaza De Frietkraam in Mill, nummer 68 uit de Cafetaria Top 100 van Snackkoerier, zet zich in voor een kleinschalige woonvorm voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking.

Nancy Ruwiel-Couwenberg, eigenaresse van Plaza De Frietkraam in Mill, heeft recent 267 euro overhandigd aan Stichting De Ladder, een woonvorm in een oude brandweerkazerne waar jongvolwassenen wonen met een verstandelijke beperking.

Eén euro per bon doneren

Plaza De Frietkraam hield een scheurbonnenactie waarvan één bonnetje niet garant stond voor korting, maar bij inlevering van deze bon doneerde De Frietkraam 1 euro aan de jongeren. Er zijn 267 bonnen teruggekomen.

Voor verdere ondersteuning van De Ladder start Ruwiel binnenkort met de verkoop van artikelen die door bewoners van De Ladder worden gemaakt.