Kwaliteit ondergeschikt bij aanbestedingen in catering

Kwaliteit ondergeschikt bij aanbestedingen in catering

Kwaliteit speelt in de aanbesteding van catering in nog geen kwart van de gevallen een doorslaggevende rol.

‘Gunning op basis van kwaliteit heeft zijn weg nog onvoldoende gevonden in de cateringbranche’, concludeert Jordie van Berkel, directeur van F-Fort en mede-initiatiefnemer van de Marktanalyse Inkoop Catering. ‘Bovendien is er steeds meer onderzoek beschikbaar dat aantoont dat de productiviteit van medewerkers verbetert door gezondere voeding in bedrijfsrestaurants.’

Volgens Van Berkel kunnen cateraars zich onderscheiden door zich meer dan hun concurrenten te focussen op flexibiliteit en authenticiteit. ‘Ook is winst te behalen in het vergroten van kennis over de waarde van voeding, het verhogen van transparantie in de keten en bijvoorbeeld door bio-based inkopen te introduceren.’

Duurzaamheid
Een belangrijke trend binnen de cateringsector is duurzaamheid. In de praktijk blijkt echter dat 62 procent van de aanbestedende partijen dit thema niet concreet maakt binnen hun aanbesteding. ‘Tegelijkertijd is de theorie niet eenduidig over de uitleg van begrippen als duurzaamheid en MVO binnen catering’, aldus Van Berkel, die dan ook van mening is dat hier voor de branche een belangrijke kans ligt zich te verbeteren.

Marktanalyse Inkoop Catering
Als onderdeel van de marktanalyse werden alle openbaar gepubliceerde cateringaanbestedingen van de afgelopen twee jaar geanalyseerd. De analyse is de tweede in een reeks van onafhankelijke marktonderzoeken om de facilitaire branche te ondersteunen bij inkoop- en aanbestedingstrajecten. De eerste Marktanalyse, die eind vorig jaar verscheen, was gericht op de schoonmaaksector.